Skip to main content

Một lời nguyện khiêm tốn

Và trên hết mọi sự, xin Chúa dạy con biết để tai nghe biết đoán ý người khác, và biết tha thứ không ngừng. Lạy Chúa, xin ban cho con những ân huệ đó để anh em bớt cực khổ vì con. Amen.
Một lời nguyện khiêm tốn
Lạy Chúa, để danh Chúa được rạng rỡ và vinh quang, xin rộng ban cho con ân huệ này: là chỉ đau khổ vì đã làm cho người khác đau khổ, và chỉ vui mừng vì đã giúp anh em con bớt cực khổ hơn.

Xin ban cho con một tinh thần mềm dẻo, để chấp nhận tỏ ra mình yếu đuối hoặc không người bênh đỡ, hơn là làm phiền lòng hay chà đạp người khác.

Xin ban cho con một tinh thần ngay thẳng, để con không bao giờ hiểu theo nghĩa xấu, một điều người khác đã làm con phiền lòng.

Xin ban cho con một tinh thần đơn sơ, để con không trở nên gánh nặng cho những người đang sống chung quanh con.

Xin ban cho con một tấm lòng hăng hái, để con luôn cởi mở đối với những người có thể ghét bỏ, ganh tị, hoặc phân bì con.

Một lời nguyện khiêm tốn
Xin ban cho con một tấm lòng khiêm tốn, để con không trở nên cứng cỏi trước những việc làm không ngay thẳng, và trước những lời kết án nghiệt ngã hay vội vàng.

Xin ban cho con một tâm hồn rộng mở, để con chịu đựng những ai có óc hẹp hòi, và những người ích kỷ đến độ không sao chịu nổi.

Xin ban cho con một ý chí vững vàng, để con mãi kiên tâm, dầu có phải mỏi mệt, hoặc dầu có gặp thái độ vô ơn.

Xin ban cho con một ý chí dai bền, để anh em con được hạnh phúc, dầu có khuyết điểm, hoặc dầu họ có yếu đuối.

Xin ban cho con một ý chí luôn tỏa sáng, để chung quanh con không có ai chán nản, hoặc ngã lòng.

Xin ban cho con đừng bao giờ phê phán khi chưa đủ bằng cớ, và khi phải phê phán thì luôn luôn khoan hậu nhân từ.

Xin ban cho con đừng bao giờ tin vào điều xấu mà có người đã nói về những ai vắng mặt, và nhất là đừng bao giờ lập lại điều xấu đó.

Và trên hết mọi sự, xin Chúa dạy con biết để tai nghe biết đoán ý người khác, và biết tha thứ không ngừng.

Lạy Chúa, xin ban cho con những ân huệ đó để anh em bớt cực khổ vì con. Amen.

(Bản dịch của N.N. Tính,
In Lecturus pour chaque jour de l'année p.663)
http://www.dongcong.net/ChuaGiesu/TiengLong/30.htm

Một lời nguyện khiêm tốn
+ Khao khát Chúa sẽ tìm thấy Ngài
+ Chúa là số một
+ Đường về
+ Nhịn ăn