Skip to main content

Làm chứng bằng đời sống

Nếu muốn phục vụ và dâng hiến thì nơi đâu cũng có thể phục vụ, ở cương vị nào cũng có thể dâng hiến.
Làm chứng bằng đời sống
Nếu muốn phục vụ và dâng hiến thì nơi đâu cũng có thể phục vụ, ở cương vị nào cũng có thể dâng hiến.

Trong cuộc chiến ở Hoa Kỳ, Tổng Thống Lincoln có một người thư ký là một thanh niên lực lưỡng, vạm vỡ. Trong những ngày như thế, trước bộ máy nhân viên văn phòng, một người như thế phải làm việc ghi chép.

Người thư ký không vui về công việc ấy. Anh muốn đến những nơi sôi động ngoài chiến trường. Anh muốn làm những việc cao cả cho quê hương. Anh sẵn sàng chịu chết nếu cần. Vì thế, anh định than phiền với Lincoln về công việc dành cho phụ nữ của anh, trong khi anh có thể mặc quân phục để đối mặt với kẻ thù.

Một ngày kia khi nghe được lời than phiền ấy, Lincoln nhìn anh thật kỹ, ông đưa tay xoa bộ râu và nói một cách triết lý:
"Này chàng trai, như tôi hiểu, anh hoàn toàn muốn chết cho đất nước của mình, nhưng anh không muốn sống nó."

* * *

"Các vị tử đạo" theo tiếng Hy Lạp có nghĩa là "Các chứng nhân" dâng hiến đời sống họ để sống và để chết. "Chết" vì đạo cũng chính là "sống" chứng nhân.

Nếu muốn phục vụ và dâng hiến thì nơi đâu cũng có thể phục vụ, ở cương vị nào cũng có thể dâng hiến.

Văn hào R. Tagore xác tín: "Tôi nằm ngủ và tôi mơ thấy rằng, đời là vui thú, nhưng khi tỉnh dậy, tôi thấy đời là phục vụ, tôi đã phục vụ và tôi cảm thấy rằng phục vụ là hạnh phúc".

Sưu tầm

Cám dỗ

Thiên Chúa muốn chúng ta là những cây gỗ quý cứng cáp và mạnh mẽ để phục vụ Thiên Chúa trong đức tin, đức cậy và đức mến. đọc tiếp...