Skip to main content

10 điều để yêu và được yêu

Thiên đường được tạo ra cho những trái tim dịu dàng; địa ngục, cho những trái tim không biết yêu thương. - Voltaire
10 điều để yêu và được yêu
Nếu bạn muốn trở nên thú vị, hãy thích thú; nếu bạn muốn được hài lòng, hãy làm người khác hài lòng; nếu bạn muốn được yêu, hãy tỏ ra đáng yêu; nếu bạn muốn được giúp đỡ, hãy sẵn lòng giúp đỡ. - William Arthur Ward

10 điều để yêu và được yêu

  • 1. LẮNG NGHE không chen ngang.


10 điều để yêu và được yêu

  • 2. ĂN NÓI không buộc tội.


10 điều để yêu và được yêu

  • 3. CHO ĐI không giữ lại.


10 điều để yêu và được yêu

  • 4. CẦU NGUYỆN không ngưng nghỉ.


10 điều để yêu và được yêu

  • 5. TRẢ LỜI không tranh cãi.


10 điều để yêu và được yêu

  • 6. CHIA SẺ không giả dối.


10 điều để yêu và được yêu

  • 7. TẬN HƯỞNG không phàn nàn.


10 điều để yêu và được yêu

  • 8. TIN TƯỞNG không lung lay.


10 điều để yêu và được yêu

  • 9. THA THỨ không trừng phạt.


10 điều để yêu và được yêu

  • 10. HỨA HẸN không được quên.


Thiên đường được tạo ra cho những trái tim dịu dàng; địa ngục, cho những trái tim không biết yêu thương. - Voltaire

-Sưu tầm-

+ Ganh tị
+ Bạn bè