Skip to main content

Xin cho con biết đói

Lạy Thánh Thể, tình xót thương tha thiết. Xin cho con biết đói Chúa từng giây.
Xin cho con biết đói
Lạy Thánh Thể, tình xót thương tha thiết. Xin cho con biết đói Chúa từng giây.

LỜI NGUYỆN NHÂN LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA GIÊSU

Khi con no bứa những của ăn đời thừa mứa
No danh vọng, no chức quyền
No phương tiện, no nhà cửa, bạc tiền,
Xin cho con biết đói Chúa.

Khi con no nê những công trình muôn thủa
No tác phẩm, no tiếng tăm
No tri thức, no học vị, văn bằng,
Xin cho con biết đói Chúa.

Khi con no nê những thú vui đời ngập ngụa
No trác táng, no chè chén say sưa
No sắc dục, no trăng gió mây mưa,
Xin cho con biết đói Chúa.

XIN CHO CON BIẾT ĐÓI
Khi con no nê những phù vân tàn úa
No mộng tưởng, no ước ao
No hạnh phúc đời tựa giấc chiêm bao,
Xin cho con biết đói Chúa.

Vì con sẽ không còn là con nữa
Khi con no cả thế giới phàm trần
Chỉ một mình Ngài trong chiếc bánh ẩn thân
Cho con được sống đời đời, kiếp kiếp.

Lạy Thánh Thể, tình xót thương tha thiết
Xin cho con biết đói Chúa từng giây
Chỉ có Ngài làm no thỏa con đây,
Và chắc mẫm niềm vui ngày vĩnh cửu.

* * *

HỒ GIANG A, 30.5.2013
Sưu tầm từ Gia đình Fiat

+ Rác và lửa
+ Kiếm tìm Thượng Đế trên cao
+ Ba người hành khất