3 điều trong đời

3 điều trong đời làm hỏng một con người:
- Rượu
- Lòng tự cao
- Sự giận dữ

3 điều trong đời làm nên giá trị con người:
- Siêng năng
- Chân thật
- Thành đạt

3 điều trong đời không bao giờ bền vững:
- Giấc mơ
- Thành công
- Tài sản

3 điều trong đời có giá trị nhất:
- Tình yêu
- Lòng tự tin
- Bạn bè

3 điều trong đời một khi đã qua đi không thể lấy lại:
- Thời gian
- Cơ hội
- Lời nói

3 điều trong đời không nên đánh mất:
- Sự thanh thản
- Hy vọng
- Lòng trung thực

Sưu tầm từ : Gia đình Fiat
+ Đừng Bao Giờ...
+ Những Viên Đá Lớn
+ Bạn Là Món Quà Của Cuộc Sống
+ Quá Khứ, Hiện Tại và Tương Lai
+ Khi Gió Đổi Hướng
+ 15 Điều Suy Gẫm