Skip to main content

Tôi hỏi...

Những người thành công luôn luôn tìm kiếm cơ hội để giúp đỡ người khác. Những người không thành công luôn luôn hỏi, "Tôi được lợi gì?" Brian Tracy
Tôi hỏi...
  • Những người thành công luôn luôn tìm kiếm cơ hội để giúp đỡ người khác. Những người không thành công luôn luôn hỏi, "Tôi được lợi gì?"  Brian Tracy

Tôi hỏi đất: đất sống với nhau thế nào ?
Đất trả lời: chúng tôi làm nền móng cho nhau.

Tôi hỏi nước: nước sống với nhau thế nào ?
Nước trả lời: chúng tôi hoà lẫn vào nhau.

Tôi hỏi gió: gió sống với nhau thế nào ?
Gió trả lời: chúng tôi nâng cánh cho nhau.

Tôi hỏi mây: mây sống với nhau thế nào ?
Mây trả lời: chúng tôi tan biến vào nhau.

Tôi hỏi cỏ: cỏ sống với nhau thế nào ?
Cỏ trả lời: chúng tôi hoà quyện và réo rắt bên nhau.

Tôi hỏi cây: cây sống với nhau thế nào ?
Cây trả lời: chúng tôi che chở và leo quấn cho nhau.

CON TIM THIÊN CHÚA LÀ NƠI TRÚ ẨN CỦA TỘI NHÂN
Tôi hỏi người: người sống với nhau thế nào ?
Không ai trả lời !
Không ai nói gì cả !
Vì người còn đang bận giận hờn và chà đạp lên nhau.
Vì người còn chôn chặt nụ cười và không cùng chia sẻ.
Vì người còn nghi kị và mưu chước lẫn nhau.
Vì người còn nặng nỗi thương đau.
Vì người còn quên cách yêu nhau.
Vì người còn chưa biết được
rằng cuộc đời vốn trôi qua rất mau
rồi đến một ngày tất cả đều cũng sẽ lụi tàn !

Bốn yếu tố của Tình Yêu: Từ, Bi, Hỷ, Xả

Xin hãy xích lại gần nhau để cho nhau hơi ấm và để yêu thương nhau nhiều hơn...

Tác giả: Khuyết Danh

+ Cho đi sẽ nhận lại nhiều hơn
+ Rượu hay nước ?