Skip to main content

14 điều răn của Đức Phật

Những bài học được đúc kết ngắn gọn từ những lời răn dạy của Đức Phật hẳn sẽ giúp ích cho bạn trong cuộc sống đầy biến động và thử thách này.
14 điều răn của Đức Phật
Mỗi lời răn dạy của Đức Phật đều là sự đúc kết quý giá những tri thức, kinh nghiệm mà Ngài đã lĩnh hội được, và nhất định sẽ giúp được cho những ai luôn muốn cải thiện bản thân, vươn tới một cuộc sống tốt đẹp hơn.

1. KẺ THÙ lớn nhất của đời người là CHÍNH MÌNH

2. NGU DỐT lớn nhất của đời người là DỐI TRÁ

3. THẤT BẠI lớn nhất của đời người là TỰ ĐẠI

4. BI QUAN lớn nhất của đời người là GHEN TỊ

5. SAI LẦM lớn nhất của đời người là ĐÁNH MẤT CHÍNH MÌNH

6. TỘI LỖI lớn nhất của đời người là BẤT HIẾU

7. ĐANG THƯƠNG lớn nhất của đời người là TỰ TỊ

8. ĐÁNG PHỤC lớn nhất của đời người là VƯƠN LÊN SAU KHI NGÃ

9. PHÁ SẢN lớn nhất của đời người là TUYỆT VỌNG

10. TÀI SẢN lớn nhất của đời người là SỨC KHOẺ VÀ TRÍ TUỆ

11. MÓN NỢ lớn nhất của đời người là TÌNH CẢM

12. LỄ VẬT lớn nhất của đời người là KHOAN DUNG

13. KHIẾM KHUYẾT lớn nhất của đời người là KÉM HIỂU BIẾT

14. AN ỦI lớn nhất của đời người là BỐ THÍ.

Sưu tầm.

+ Cậu bé khôn ngoan
+ Tôi học được rằng