Skip to main content

14 điều răn của Đức Phật

Một bài viết thú vị của anh em Phật Giáo. Mời các bạn click xem ngay nha :)
14 điều răn của Đức Phật
1- KẺ THÙ lớn nhất của đời người là CHÍNH MÌNH. 2- NGU DỐT lớn nhất của đời người là DỐI TRÁ. 3- THẤT BẠI lớn nhất của đời người là TỰ ĐẠI

 • 1. KẺ THÙ lớn nhất của đời người là CHÍNH MÌNH

 • 2. NGU DỐT lớn nhất của đời người là DỐI TRÁ

 • 3. THẤT BẠI lớn nhất của đời người là TỰ ĐẠI

 • 4. BI QUAN lớn nhất của đời người là GHEN TỊ

 • 5. SAI LẦM lớn nhất của đời người là ĐÁNH MẤT CHÍNH MÌNH

 • 6. TỘI LỖI lớn nhất của đời người là BẤT HIẾU

 • 7. ĐANG THƯƠNG lớn nhất của đời người là TỰ TỊ

 • 8. ĐÁNG PHỤC lớn nhất của đời người là VƯƠN LÊN SAU KHI NGÃ

 • 9. PHÁ SẢN lớn nhất của đời người là TUYỆT VỌNG

 • 10. TÀI SẢN lớn nhất của đời người là SỨC KHOẺ VÀ TRÍ TUỆ

 • 11. MÓN NỢ lớn nhất của đời người là TÌNH CẢM

 • 12. LỄ VẬT lớn nhất của đời người là KHOAN DUNG

 • 13. KHIẾM KHUYẾT lớn nhất của đời người là KÉM HIỂU BIẾT

 • 14. AN ỦI lớn nhất của đời người là BỐ THÍ.

Sưu tầm.

+ Cậu bé khôn ngoan
+ Tôi học được rằng