Skip to main content

Trách nhiệm của bạn

Khi Chúa giải quyết những vấn đề của Bạn, vì Bạn đặt niềm tin nơi Ngài. Còn khi Chúa không giải quyết những vấn đề của Bạn, là vì Ngài đặt niềm tin vào khả năng của Bạn.
A - A+
Trách nhiệm của bạn
Một người đi trên đường phố, chợt nhìn thấy một em bé dơ bẩn, ăn mặc rách rưới đang đứng bơi đống rác bên cạnh. Người hành hương bực tức hỏi Chúa:

Lạy Chúa, tại sao Chúa để cho những cảnh tượng như thế này có thể xảy ra trong thế giới mà Chúa đã tạo dựng và cứu chuộc vì yêu thương con người? Tại sao Chúa không ra tay làm một cái gì để em bé này nói riêng và mọi người nghèo khổ khác nói chung được sống hạnh phúc hơn?

Và người khách nghe tiếng Chúa trả lời bên tai: Ta đã làm một cái gì chớ, Ta đã sinh ra con.

  • Bạn có lúc nào tự hỏi vì sao Bạn đang sống trong những cảnh Bạn đang sống chưa? Khi Chúa giải quyết những vấn đề của Bạn, vì Bạn đặt niềm tin nơi Ngài. Còn khi Chúa không giải quyết những vấn đề của Bạn, là vì Ngài đặt niềm tin vào khả năng của Bạn.

Sưu tầm.