Skip to main content

Ý Chúa - ý con

Xin cho con biết Chúa. Xin cho con biết con, để con làm việc con theo thánh ý của Người.
A - A+
Ý Chúa - ý con
Chúa muốn con đường hẹp
Con lại thích rộng mở
Làm sao con dám mơ
Đường hẹp là sự sống

Chúa muốn con như không
Con lại chọn tất cả
Làm sao không hối hả
Giữa chợ đời bon chen

Chúa muốn con ngợi khen
Con lại ưa chỉ trích
Làm sao có thể thích
Những người con không yêu

Chúa muốn con tuyệt diệu
Con lại làm giả dối
Làm sao không bối rối
Giữa xã hội mê mị

Chúa muốn con cho đi
Con lại luôn giữ lại
Làm sao lại bác ái
Khi con sợ tiếc nuối

Chúa muốn con là muối
Con lại quá ngọt đường
Làm sao dám kiên cường
Không phải sống hoang mang

Chúa muốn con ánh sáng
Con lại sống trong đêm
Làm sao thật dịu êm
Khi con đang tàn úa

Xin cho con biết Chúa
Xin cho con biết con
Để con làm việc con
Theo thánh ý của Người.

Sưu tầm từ Fb của bạn : Nguyễn Ngọc Phước

+ Chần chờ
+ Chúa nhận lời ai
+ Thư của Chúa Giêsu
+ Chén ánh sáng