Skip to main content

Chỉ bán hạt giống

Ơn gọi luôn luôn đòi hỏi sự cộng tác giữa Thiên Chúa và con người. Thiên Chúa trợ giúp để chúng ta thay đổi.
Chỉ bán hạt giống
Ơn gọi luôn luôn đòi hỏi sự cộng tác giữa Thiên Chúa và con người. Thiên Chúa trợ giúp để chúng ta thay đổi.

Một phụ nữ mơ mình đi vào trong một cửa tiệm và ngạc nhiên thấy Chúa đàng sau quầy tính tiền.

“Chúa bán gì ở đây thế?” bà hỏi.

“Mọi thứ lòng con muốn”, Chúa đáp.

Hầu như không dám tin vào những gì mình nghe, người phụ nữ quyết định yêu cầu những điều tốt đẹp nhất mà một người mong muốn. “Con muốn tâm trí bình thản, tình yêu, hạnh phúc, sự khôn ngoan và giải thoát khỏi sợ hãi”, bà thưa. Rồi suy nghĩ một lúc, bà thêm, “Không chỉ cho con. Mà cho mọi người trên trần gian”.

Chúa cười, “Ta nghĩ con đã làm cho Ta lầm, con yêu quý”, Ngài bảo. “Ở đây chúng ta không bán quả. Chỉ hạt giống thôi”.

Trích từ cuốn: BAY LÊN ĐI!
Nguyên tác: Taking Flight
Tác giả: Anthony de Mello, S.J.
Chuyển ngữ: Lm. Minh Anh (Gp. Huế)

Lớn lên trong nghịch cảnh

Chúng ta có một sức mạnh phi thường hơn là chúng ta tưởng. Lịch sử đã chứng minh rằng có vô số người đã sống còn và vượt qua được những tật nguyền, thiệt thòi, và gian khổ - và họ đã sống một cuộc sống đầy sức sống! đọc tiếp...