Skip to main content

Ôi lòng người

Thật ra, Cha không cần chúng con ca tụng, nhưng được tạ ơn Cha lại là một hồng ân cao cả, vì những lời ca tụng của chúng con chẳng thêm gì cho Cha nhưng đem lại cho chúng con ơn cứu độ muôn đời,
Ôi lòng người
Thật ra, Cha không cần chúng con ca tụng, nhưng được tạ ơn Cha lại là một hồng ân cao cả.

Một thanh niên rất nghèo và Chúa đã cho anh 10 trái táo: 3 trái để ăn, 3 trái để làm nhà hầu có nơi ở che mưa nắng, 3 trái để buôn bán kiếm cơm ăn áo mặc, và trái cuối cùng để anh có thể mua thứ gì đó dâng lại cho Chúa cám ơn Ngài.

Anh thanh niên ăn hết 3 trái đầu. Anh đã kinh doanh 3 trái kế để làm nhà, 3 trái tiếp theo để có của cải.

Rồi anh nhìn trái thứ mười, nó dường như to và ngon hơn những trái kia. Anh biết rằng Chúa cho anh trái thứ mười hầu anh có thể dâng lại cho Ngài để tỏ lòng biết ơn. Nhưng anh lấy lí do là Chúa đã có tất cả, và đây là trái đặc biệt, nên.... anh đã ăn trái thứ mười. Và anh đã trả lại cho Chúa cái hạt.

* * *

Ôi lòng người
Trong các kinh Tiền Tụng của thánh lễ, lời Tiền Tụng Chung IV là kinh rất ít khi giáo dân nghe linh mục đọc. Hầu hết các thánh lễ chỉ dùng Kinh Tạ Ơn II. Lời Tiền Tụng Chung IV đọc như sau:

Lạy Cha chí thánh
là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,
chúng con tạ ơn Cha mọi nơi, mọi lúc,
thật là chính đáng, phải đạo
và sinh ơn cứu độ cho chúng con.
Thật ra,
Cha không cần chúng con ca tụng,
nhưng được tạ ơn Cha lại là một hồng ân cao cả,
vì những lời ca tụng của chúng con
chẳng thêm gì cho Cha
nhưng đem lại cho chúng con ơn cứu độ muôn đời,
nhờ Ðức Kitô, Chúa chúng con.
Vì thế hiệp với các thiên thần và các thánh
chúng con ca ngợi Cha muôn đời vinh hiển,
và đồng thanh tung hô rằng:
Thánh! Thánh! Chí Thánh.

TXT sưu tầm và tổng hợp.