Skip to main content

Thời giờ cầu nguyện

Ơn ban của Chúa qua lời cầu nguyện quan trọng hơn bất cứ những gì Bạn có thể nghĩ tới.
Thời giờ cầu nguyện
Ơn ban của Chúa qua lời cầu nguyện quan trọng hơn bất cứ những gì Bạn có thể nghĩ tới.

Khi linh mục đang thống kê tình hình của xứ đạo, ngài hỏi một gia đình câu hỏi thường lệ :
- Các con có thường cầu nguyện chung cả gia đình không ?
Gia trưởng trả lời :
- Thưa cha, chúng con không có thời giờ.
- Giả như con biết một đứa con sẽ bị bệnh nếu chúng con không cầu nguyện, gia đình con có cầu nguyện không ?

- Ồ, con đoán chúng con sẽ cầu nguyện.

- Giả sử con biết ngày nào đó khi gia đình lơ là việc cầu nguyện, một đứa con sẽ gặp tai nạn. Các con có cùng cầu nguyện không ?

- Tất nhiên chúng con sẽ cầu nguyện.

- Giả sử mỗi ngày con quên cầu nguyện, giáo luật phạt 5 đôla. Các con có sao lãng việc cầu nguyện không ?

- Chắc chúng con sẽ cầu nguyện. Nhưng ý của những câu hỏi này là gì ?

- Vấn đề của con là không có thời giờ. Con có thể tìm được thời giờ. Con không nghĩ cầu nguyện chung gia đình là quan trọng như nộp phạt hay giữ sức khỏe cho con. Ơn ban của Chúa qua lời cầu nguyện quan trọng hơn bất cứ những gì con có thể nghĩ tới.

Sưu tầm.

+ Không cần cầu nguyện
+ Cái chậu nứt
+ Không nên giăng buồm khi bão tố
+ Đừng dùng sự khôn ngoan riêng của mình để giải đoán ý muốn của Chúa