Skip to main content

Câu lạc bộ ...99

Sự LO-LẮNG không dẹp bỏ được sự KHÓ- KHĂN ngày mai. Nhưng nó lấy đi sự BÌNH-AN hiện tại
A - A+
Câu lạc bộ ...99
  • Sự LO-LẮNG không dẹp bỏ được sự KHÓ- KHĂN ngày mai. Nhưng nó lấy đi sự BÌNH-AN hiện tại

Chuyện kể về một nhà vua đang đi vi hành. Khi đi ngang qua một cánh đồng, ông nghe được tiếng hát vui vẻ của một anh nông dân. Vua liền hỏi quan cận thần vì sao anh chàng nông dân ấy lại vui vẻ đến như vậy.

"Vì anh ta chưa tham gia câu lạc bộ 99 đó thưa đức vua".

"Câu lạc bộ 99 ư? Ta chưa từng nghe nói tới. - Đức vua nhíu mày hỏi vị quan.

"Nếu như ngài muốn biết câu lạc bộ 99 là gì, tối nay ngài hãy để 99 đồng vàng trước cửa nhà anh nông dân đó" - vị quan cận thần trả lời.

Thế là nhà vua làm theo lời của vị quan cận thần.

Một thời gian sau, nhà vua lại đi vi hành một lần nữa. Và lần này nhà vua không còn nghe tiếng hát yêu đời của anh nông dân. Đến lúc này, quan cận thần mới giải thích: "Anh nông dân đó đã chính thức gia nhập câu lạc bộ 99 rồi đó vua. Anh nông dân đã tìm thấy gói tiền vàng vua để lại trước cửa.

Nhưng mà anh ta đếm đi đếm lại chỉ có 99 đồng tiền thôi. Anh ta thắc mắc: chuyện gì đã xảy ra với đồng tiền cuối cùng. Thế là anh ta dẹp chuyện ca hát qua một bên để đi khắp nơi tìm cho ra được cái đồng vàng thứ 100 đó. Thế nhưng ngài biết đấy, làm gì có cái đồng vàng thứ 100 nào.

Sưu tầm

+ Khi bạn vội vã
+ Hiện tại là món quà của cuộc sống