Skip to main content

Đừng sợ !

Sợ hãi đã làm thay đổi thế giới, giết chết niềm tin, hy vọng và lạc quan. Lòng người đã tan ra vì lo sợ.
Đừng sợ !
Một người cố công tìm những chi tiết trong Kinh Thánh và đếm được 365 tiếng "đừng sợ" trong toàn bộ Kinh Thánh. Như thế là mỗi ngày trong một năm ta đều được nhắc rằng "đừng sợ".

"Lo sợ là điều tai hại nhất, phá hoại nhiều hơn cả". Ðó là phát biểu của một y sĩ. Trong quan điểm của vị y sĩ này lo sợ là kẻ giết người.

Thần thoại Ả Rập kể rằng: Một hôm dịch tả gắp đoàn thương gia tiến về thủ đô Bát-đa. Người dẫn đầu đoàn xe hỏi hắn:

- Dịch tả đi đâu mà vội vàng thế?

Dịch tả trả lời ngắn gọn:

- Ta về Bát-đa giết hại năm nghìn mạng người.

Vài ngày sau đó, trên đường từ Bát-đa trở về, đoàn thương gia lại gặp dịch tả. Người hướng dẫn đoàn tức giận mắng hắn:

- Nhà ngươi nói rằng chỉ giết hại có năm nghìn người, mà bây giờ con số người chết tại bát-đa lên đến năm chục nghìn. Nhà ngươi thật dối trá.

Dịch tả ôn tồn trả lời:

- Không, ta nói thật. Ta chỉ giết có năm nghìn người không hơn không kém. Chính là nỗi lo sợ đã giết chết số người đông đảo còn lại đó.

* * *

Sợ hãi đã làm thay đổi thế giới, giết chết niềm tin, hy vọng và lạc quan. Lòng người đã tan ra vì lo sợ. Các nhà tâm lý đã nói nhiều về lo sợ. Nhưng không ai tìm ra nguồn gốc của lo sợ.

Khi A-đam, con người đầu tiên lỗi điều răn của Chúa, ông đã lo sợ và đi ẩn mình. Kể từ đó, lo sợ ám ảnh mãi trong dòng giống loài người. Nhưng Tin Mừng cho nhân loại là A-đam thứ hai đã xuất hiện đó là Chúa Cứu Thế Giêsu. Thánh Phaolô dạy rằng: "Chúa Giêsu là Ađam thứ hai", nghĩa là một khởi đầu mới. Nhân loại lầm lạc vì A-đam thứ nhất. Nhưng Chúa Giêsu đến để cứu vớt và lập lại một dòng giống mới trong A-đam thứ hai.

Một bà cụ sống một mình rất lo sợ, nhất là về đêm. Vì quá sợ nên bà cụ chỉ ngủ được rất ít. Một hôm, bà cụ đọc trong Thánh Kinh thấy có ghi rằng: "Chúa không thiếp ngủ cũng không bao giờ nhắm mắt". Bà cụ mừng quá mà nói rằng: "Tại sao tôi phải thức? Một mình Chúa thức đã đủ rồi". Và bà cụ tắt đèn đi ngủ ngay. Từ đó bà cụ ngủ ngon giấc.

Một người cố công tìm những chi tiết trong Kinh Thánh và đếm được 365 tiếng "đừng sợ" trong toàn bộ Kinh Thánh. Như thế là mỗi ngày trong một năm ta đều được nhắc rằng "đừng sợ".

Trích từ : Giọt Nước Mắt Cuối Cùng
http://vntaiwan.catholic.org.tw/giotnuoc/giot58.htm

Để cho lòng tha thứ tiếp tục hiện hữu
Đứng núi này trông núi nọ
Không quá muộn để nên thánh
Thiên Chúa nói không