Skip to main content

Phục vụ trong niềm vui

Theo Chúa, phục vụ Ngài là điều tự nguyện và chúng ta sống trong niềm vui thật, chứ không phải là nô lệ cho tôn giáo như họ lầm tưởng.
Phục vụ trong niềm vui
Theo Chúa, phục vụ Ngài là điều tự nguyện và chúng ta sống trong niềm vui thật, chứ không phải là nô lệ cho tôn giáo như họ lầm tưởng.

“Hãy phục vụ Chúa trong niềm vui” (Tv 100,2).

Những người phục vụ Chúa với gương mặt buồn, không phải là phục vụ Chúa. Nghĩa là có hình thức công tác, nhưng không có sự sống linh hoạt. Chúa chúng ta không muốn những kẻ nô lệ phục vụ trong nước của Ngài. Vì nước Ngài là vương quốc tình thương. Chúa muốn các tôi con của Chúa có niềm vui sống động. Các thiên sứ hầu hạ Chúa bằng những tiếng than van. Vì chỉ một tiếng thì thầm hay tiếng thở dài cũng đã là hành động phản nghịch trong hàng ngũ của họ. Vì sự vâng lời nào không từ tự nguyện cũng đều là không vâng lời. Chúa nhìn vào tâm hồn, nếu Ngài thấy chúng ta vì bị ép buộc mà phục vụ chứ không phải vì yêu Chúa, Ngài sẽ khước từ điều ta hiến dâng.

Phục vụ trong niềm vui chính là phục vụ bằng cả tấm lòng. Như thế mới là phục vụ thật. Khi niềm vui tự nguyện không còn nữa, tức là không còn phục vụ chân thành. Khi một người bị ép buộc vào quân đội và đi đánh trận, người ấy không phải là người yêu nước. Nhưng khi một người thấy nước ngập nguy nan, tình nguyện ra đánh giặc, sẵn sàng vào sinh ra tử cho tổ quốc, đó là người phục vụ chân thành vì tự nguyện.

Niềm vui là sức mạnh của ta, vì niềm vui trong Chúa làm ta khang kiện. Niềm vui giúp ta thắng vượt các khó khăn, vì niềm vui như dầu làm cho bánh xe quay nhanh và nhẹ nhàng. Không có loại dầu này, chẳng bao lâu trục xe sẽ nóng lên và cản trở xe lăn bánh.

Trong cuộc sống tâm linh, nếu ta không có niềm vui, tâm hồn sẽ bị lo âu làm cho mệt mõi. Một người phục vụ Chúa với niềm vui chứng tỏ rằng vâng lời là yếu tố chính trong đời sống người ấy.

Bạn thân mến! Tôi hỏi bạn rằng, bạn có phục vụ Chúa với niềm vui hay không? Chúng ta phải cho người đời biết rằng: Theo Chúa, phục vụ Ngài là điều tự nguyện và chúng ta sống trong niềm vui thật, chứ không phải là nô lệ cho tôn giáo như họ lầm tưởng. Hãy để cho niềm vui chứng minh rằng, chúng ta đang vinh hạnh được phục vụ một ông chủ cao quí nhất.

Trích từ : Giọt Nước Mắt Cuối Cùng
http://vntaiwan.catholic.org.tw/giotnuoc/giot95.htm

Người khách lạ

Chúa Giêsu đến gõ cửa tâm hồn mỗi người qua cuộc sống thử thách hằng ngày, ngay cả qua những yếu đuối thất bại và tội lỗi nữa. đọc tiếp...