Skip to main content

Hãy trở về

"Hãy trở về với Ta". Lời mời gọi của Chúa đến với ta từng ngày. Hãy trở về, đừng lặn lội sâu trong bùn nhơ nữa.
Hãy trở về
"Hãy trở về với Ta". Lời mời gọi của Chúa đến với ta từng ngày. Hãy trở về, đừng lặn lội sâu trong bùn nhơ nữa.

"Ta đã xóa tội các ngươi đi như sương mù tan; như mây biến, các lỗi lầm của người. Hay trở về với Ta, vì Ta đã chuộc ngươi" (Is 44,22).

Mây có nhiều hình dạng và mầu sắc, lỗi phạm của chúng ta cũng thế. Mây thường làm cho ánh sáng mặt trời bị giảm đi tạo nên những bóng tối trên mặt đất. Tội lỗi của chúng ta cũng che khuất chúng ta khỏi thiên nhan Chúa hằng hữu và bắt chúng ta ngồi trong bóng tối của sự chết.

Tội lỗi phát sinh từ những việc ở dưới đất và nảy nở từ những nơi ẩm thấp trong bản chất của chúng ta. Nhưng đã thu thập được khá đầy đủ lực lượng, chúng đe dọa làm giông bảo trong cuộc đời chúng ta. Tội ác khác hẳn mây, vì không đem lại những bất công lâu dài nhưng đe dọa chúng ta bằng những cơn nước lũ tàn hại.

Hỡi những đám mây đen tội lỗi kia, làm sao thời tiết có thể đẹp đẽ được trong tâm hồn ta, nếu các ngươi còn đọng lại đen kịt?

Nhưng chúng ta hãy hướng về ân sủng cao dầy của Ðấng Toàn Năng. "Ta đã xóa sạch tội lỗi ngươi như đám mây". Chính Thiên Chúa đã xuất hiện trong khung cảnh đó. Thay vì nổi trận lôi đình, Ngài đã tỏ bày ân sủng. Thiên Chúa không làm những đám mây tội lỗi bay đi, nhưng đã xóa sạch tất cả. Ðó là huyền nhiệm cứu chuộc.

Một người được tái sinh trong quyền năng của Chúa và nhờ niềm tin đặt nơi Chúa Cứu Thế Giêsu sẽ được Thiên Chúa coi là thánh thiện, và tội lỗi không còn thống trị họ nữa.

Trên ngọn đồi Golgôtha, Chúa Cứu Thế đã mang lấy hết mọi hình thức tội ác của chúng ta, và đã bị trừng phạt thay thế chúng ta. Chúng ta đã thật sự được tẩy xóa khỏi tội ác bằng lòng tin đặt nơi Chúa Giêsu và cuộc hy sinh của Ngài.

Chúa kêu gọi: "Hãy trở về cùng Ta". Ðó là lời mời gọi thật chân thành của người Cha rộng lượng dành cho đứa con hư hỏng. Chúa đã làm xong công cuộc tẩy xóa, ân xá tội, Chúa thiết tha kêu gọi mỗi chúng ta đến nhận công ơn để được giải thoát.

"Hãy trở về với Ta". Lời mời gọi của Chúa đến với ta từng ngày. Hãy trở về, đừng lặn lội sâu trong bùn nhơ nữa. Hãy từ bỏ lối đi cong queo sai lạc. Hãy trở về con đường thẳng. Vì đây là khoảng trời quang mây tạnh mà Chúa dành cho ta bây giờ và mãi mãi về sau.

Trích từ : Giọt Nước Mắt Cuối Cùng
http://vntaiwan.catholic.org.tw/giotnuoc/giot118.htm

+ Ông hoàng và tướng quỷ
+ Chúa đến nơi tha nhân
+ Tặng phẩm Chúa mong đợi