Skip to main content

Thượng Đế ở đâu

Nhiều khi vì cố đi tìm Thượng Ðế bằng phương cách khoa học mà con người ta không nhìn thấy Ngài.
Thượng Đế ở đâu
Nhiều khi vì cố đi tìm Thượng Ðế bằng phương cách khoa học mà con người ta không nhìn thấy Ngài.

Thượng Ðế ở đâu? Làm sao ta biết chắc là Thượng Ðế tồn tại? Ðúng là ta không thấy Thượng Ðế và cũng không thể đặt Thượng Ðế dưới ống kính hiển vi để quan sát. Cũng không thể cân trọng lượng của Ngài hoặc là vẽ các hoạt động của Ngài trên một biểu đồ được.

Thật ra khi nào ta có ý định đo lường, thí nghiệm Thượng Ðế như vậy, ta đã thu nhỏ Thượng Ðế cho vừa với một định nghĩa nào đó của ta. Thượng Ðế quá vĩ đại, không thể định nghĩa như định nghĩa bất cứ điều gì có mặt ở trên đời.
             Nhưng Thượng Ðế có thật và hiện diện như không khí ta đang thở, và xác thực như qui luật về trọng lượng. Nói rõ hơn trong thiên nhiên có đủ mạc khải về Thượng Ðế ta có thể nhận thức rằng thế giới đẹp đẽ này không thể nào do ngẫu nhiên mà thành.
             Nhiều khi vì cố đi tìm Thượng Ðế bằng phương cách khoa học mà con người ta không nhìn thấy Ngài.

Một thi sĩ đã viết:

      "Và em bé thì thầm:
      Chúa hãy nói với con đi!
      Một con chim kêu chiêm chiếp,
      Nhưng em bé không nghe.

      Nó lại ngó xung quanh:
      Chúa hãy nói với con!
      Và sấm nổ ầm vang,
      Nhưng nó vẫn không nghe.

      Nó nhìn lại chung quanh:
      Cho con nhìn thấy Chúa!
      Một ngôi sao xuất hiện,
      Nhưng nó vẫn chẳng thấy.

      Em bé lại hét lên:
      Con muốn thấy phép lạ.
      Một hài nhi sinh ra,
      Nhưng em bé không biết.

      Em bé lại khẩn cầu:
      Chúa ơi đụng đến con đi!
      Ðể con biết có Chúa ở đây.
      Chúa giơ tay đụng đến nó,
      Một con bướm đậu trên vai nó.
      Nó giơ tay phủi vai,
      Và bước đi thất vọng."

Cách mạc khải thứ hai của Chúa là qua lương tâm của con người. Lương tâm là tiếng nói của Thượng Ðế hướng dẫn chỉ đường cho ta. Lương tâm và lòng tốt chỉ đến từ Ðấng toàn thiện là Thiên Chúa mà thôi.

Khi bạn đã có cái chết biết chân xác về Thượng Ðế, bạn sẽ hiểu được lời Chúa dạy bạn qua tiếng nói của lương tâm như tiếng Chúa trong tâm hồn mình.
             Qua thiên nhiên và qua lương tâm Thượng Ðế đã tự mạc khải thêm cho ta.
             Và nhất là Thượng Ðế tự mạc khải qua Thánh Kinh là Lời của Ngài, rồi đặc biệt là qua Chúa Giêsu là Lời đã hóa thành nhục thể của Thượng Ðế.

Làm sao con người dám nói không thể biết Thượng Ðế là ai được?

Trích từ: Giọt Nước Mắt Cuối Cùng
http://vntaiwan.catholic.org.tw/giotnuoc/giot65.htm

+ Người Cha nhân hậu
+ Chính Chúa không lầm khi dựng lên con
+ Thực thi thánh ý Chúa