Skip to main content

Tôi đã học biết rằng

Tôi đã học biết rằng… Một nụ cười là cách dễ nhất để cải thiện vẻ mặt của mình và người khác
A - A+
Tôi đã học biết rằng
Tôi đã học biết rằng… Một nụ cười là cách dễ nhất để cải thiện vẻ mặt của mình và người khác.

  • Tôi đã học biết rằng…
Cử xử tử tế thì quan trọng hơn cư xử đúng.

  • Tôi đã học biết rằng…
Một nụ cười là cách dễ nhất để cải thiện vẻ mặt của mình và người khác

  • Tôi đã học biết rằng…
Ngày nào tôi không mỉm cười vui vẻ, ngày đó tôi sống ích kỷ.

  • Tôi đã học biết rằng…
Ngày nào tôi không làm cho kẻ khác vui vẻ, ngày đó tôi lỗi đức yêu người.

  • Tôi đã học biết rằng…
Khi có người nói với tôi: “Anh đã cho tôi một ngày vui!” thì đó là ngày vui của tôi.

  • Tôi đã học biết rằng…
Khi tôi tìm cách trả thù ai đó, tôi chỉ làm cớ cho họ tiếp tục làm tổn thương đến tôi.

  • Tôi đã học biết rằng…
Khả năng lớn nhất mà tôi cần đạt đến khả năng chấp nhận chính mình và đón nhận người khác.

  • Tôi đã học biết rằng…
Cách tốt nhất đối phó với những người hay kỳ thị và khó chịu với tôi là cứ đối xử tốt với họ.

  • Tôi đã học biết rằng…
Tôi có thể luôn cầu nguyện cho một ai đó, khi tôi không có cách nào khác để giúp họ.

***

Sưu tầm: http://dongten.net/noidung/24976

+ Những sở hữu vật chất
+ Những nụ cười