TÔI ĐÃ HỌC BIẾT RẰNG

  • Tôi đã học biết rằng…
Cử xử tử tế thì quan trọng hơn cư xử đúng.

  • Tôi đã học biết rằng…
Một nụ cười là cách dễ nhất để cải thiện vẻ mặt của mình và người khác

  • Tôi đã học biết rằng…
Ngày nào tôi không mỉm cười vui vẻ, ngày đó tôi sống ích kỷ.

  • Tôi đã học biết rằng…
Ngày nào tôi không làm cho kẻ khác vui vẻ, ngày đó tôi lỗi đức yêu người.

  • Tôi đã học biết rằng…
Khi có người nói với tôi: “Anh đã cho tôi một ngày vui!” thì đó là ngày vui của tôi.

  • Tôi đã học biết rằng…
Khi tôi tìm cách trả thù ai đó, tôi chỉ làm cớ cho họ tiếp tục làm tổn thương đến tôi.

  • Tôi đã học biết rằng…
Khả năng lớn nhất mà tôi cần đạt đến khả năng chấp nhận chính mình và đón nhận người khác.

  • Tôi đã học biết rằng…
Cách tốt nhất đối phó với những người hay kỳ thị và khó chịu với tôi là cứ đối xử tốt với họ.

  • Tôi đã học biết rằng…
Tôi có thể luôn cầu nguyện cho một ai đó, khi tôi không có cách nào khác để giúp họ.

***

Sưu tầm: http://dongten.net/noidung/24976