Skip to main content

Những nụ cười

Nụ cười là một sức mạnh đích thực, không chỉ hấp dẫn người khác, nhưng còn trấn tĩnh chính mình.
A - A+
Những nụ cười
Nụ cười là một sức mạnh đích thực, không chỉ hấp dẫn người khác, nhưng còn trấn tĩnh chính mình.

Nụ cười là một sức mạnh đích thực, không chỉ hấp dẫn người khác, nhưng còn trấn tĩnh chính mình.

Một nụ cười không phí tổn gì nhưng cho nhiều. Nó làm người nhận phong phú, mà không làm người khác cho nghèo đi. Nó chỉ mất một lúc, nhưng kỷ niệm về nó đôi khi kéo dài mãi mãi. Không một ai giầu có và mạnh mẽ bằng người có thể mang theo nó dù không có nó và không ai nghèo nàn bằng người không thể làm mình phong phú nhờ có nó.

Một nụ cười tạo ta niềm hạnh phúc trong gia đình, bảo vệ thiện ý trong doanh nghiệp và là một mật hiệu của tình bạn. Nó đem lại sự nghĩ ngơi khi mõi mệt, sự khích lệ cho người chán nản, ánh sáng mặt trời cho người buồn bã và là phương thuốc tốt nhất của Tự nhiên cho người rối loạn.

Tuy nhiên, nụ cười không thể mua bán, xin xỏ, thuê mướn hay lấy trộm; vì nó là một cái gì đó không còn giá trị đối với một người không chịu cho đi.

Một số người quá mệt mỏi khi cho bạn một nụ cười. Bạn hãy cho bạn nụ cười của bạn, vì không ai cần một nụ cười bằng người không còn nụ cười nào nữa để cho.

Lời Khuyên:
  • Ai nói xấu bạn mà đúng thì bạn sửa lỗi, nếu họ nói bậy thì mỉm cười thôi. Bạn có biết: Bộ ấm trà lúc nào cũng dìm ngập trong nước nóng, thế mà nó cũng reo sôi.
  • Chính vì thế mà nụ cười là một sức mạnh đích thực, không chỉ hấp dẫn người khác, nhưng còn trấn tĩnh chính mình.


_____ Tác giả: Khuyết Danh ___