Skip to main content

Chống Thượng Đế tức là tin có Thượng Đế

Nếu không có Thượng Đế tại sao các ông chống lại Ngài ?
Chống Thượng Đế tức là tin có Thượng Đế
Nếu không có Thượng Đế tại sao các ông chống lại Ngài ?

Một học giả vô thần hỏi một nông phu người Nga: “Bác tin có Thượng Đế không ?”
- Bác nông phu trả lời: “Tôi tin có Thượng Đế.”

Học giả lại hỏi: “Tại sao bác tin ? Bác có thấy Thượng Đế không ?”
- Bác trả lời: “Không, nhưng tôi cũng chưa thấy một người Nhật nào hết. Dầu vậy tôi cũng tin rằng có người Nhật, vì quân đội của chúng ta đã chống lại quân Nhật trong trận chiến vừa qua. Nếu không có Thượng Đế tại sao các ông chống lại Ngài ?”

Trích từ: Nối Lửa Cho Đời
(Lm.Lê Quang Uy DCCT sưu tầm và biên soạn)