Skip to main content

Hãy chiếu sáng giữa bóng tối

Dù nghèo nàn về phần thiêng liêng, nếu chúng ta cũng có thể đánh lại bóng tối tăm của tội lỗi và chiếu sáng thế giới bằng tình yêu và sự thánh thiện của mình.
Hãy chiếu sáng giữa bóng tối
Tại Nhà Thờ nọ, trong một buổi tối giảng tĩnh tâm, có hàng ngàn tín hữu đến tham dự, nhằm khuyến khích con cái Chúa chiếu sáng lòng tốt của mình cho tha nhân, Linh Mục thuyết giảng ra lệnh cho tắt hết các đèn trong Nhà Thờ.

Trong giây lát, bóng tối phủ trùm. Cha nói: “Bây giờ tôi đốt lên một que diêm. Tất cả những ai nhìn thấy ánh sáng của que diêm này, xin hô to lên rằng mình thấy nhé !” Cả Nhà Thờ to lớn, song chỉ ánh sáng một que diêm nhỏ, ai cũng nhìn thấy, nên đồng thanh hô to: “Thấy !”

CON TIM THIÊN CHÚA LÀ NƠI TRÚ ẨN CỦA TỘI NHÂN
Cha liền giải thích: “Tương tự, bất cứ một hành động nào của lòng tốt cũng đều chiếu sáng giữa muôn ngàn tội lỗi xấu xa của nhân loại. Dù thật nhỏ, hành động của lòng tốt cúng vẫn được phơi bày trước Chúa và loài người.” Kế đến, vị Linh Mục cho phân phát đến mỗi người một que diêm, và bảo: “Bây giờ mỗi người hãy đốt que diêm lên !”

Trong giây lát, bóng tối trong Nhà Thờ đã nhường chỗ cho ánh sáng tỏa ra từ những que diêm li ti khiến Nhà Thờ được chiếu lung linh một cách kỳ diệu. Vị Linh Mục kết luận: “Hãy coi đó, dù nghèo nàn về phần thiêng liêng, nếu chúng ta cũng có thể đánh lại bóng tối tăm của tội lỗi và chiếu sáng thế giới bằng tình yêu và sự thánh thiện của mình.”

Trích từ: Nối Lửa Cho Đời
(Lm.Lê Quang Uy DCCT sưu tầm và biên soạn)