Skip to main content

Hành động của mình gây hại cho kẻ khác

Hãy sống để trở thành 1 tấm gương cho đời các Bạn nhá :)
A - A+
Hành động của mình gây hại cho kẻ khác
Hãy sống để trở thành 1 tấm gương cho đời các Bạn nhá :)

Có một chuyện kể về một anh du mục cỡi lạc đà đi trong sa mạc. Một người đón anh lại và năn nỉ: “Xin dành cho tôi một chỗ trên lưng lạc đà, vì đường tôi còn dài lắm.” Anh du mục động lòng thương cho phép người lạ lên ngồi đàng sau mình.

Đang đi giữa đường, bỗng người lạ xô anh du mục xuống đất rồi cỡi lạc đà chạy mất. Anh du mục gọi với theo: “Mất con lạc đà tôi không buồn, vì tôi còn con khác nữa, nhưng tôi buồn là ông làm cho tôi sau này khó lòng mà chịu giúp đỡ những người lâm nạn giữa đường...

Trích từ: Nối Lửa Cho Đời
(Lm.Lê Quang Uy DCCT sưu tầm và biên soạn)