Skip to main content

Ba mươi điều gợi ý xét mình cho giới trẻ

Theo gợi ý của các linh mục SNAVET và LEBRET ;Trích từ: Nối Lửa Cho Đời (Lm.Lê Quang Uy DCCT Sưu tầm và biên soạn)
Ba mươi điều gợi ý xét mình cho giới trẻ
1. Chấp nhận sự tầm thường của mình và không tìm cách vượt qua. 2. Sống không mục đích, buông trôi, thiếu cố gắng. 3. Ở lì trong tình trạng ấu trĩ về tri thức và tinh thần.


 • 1. Chấp nhận sự tầm thường của mình và không tìm cách vượt qua.

 • 2. Sống không mục đích, buông trôi, thiếu cố gắng.

 • 3. Ở lì trong tình trạng ấu trĩ về tri thức và tinh thần.

 • 4. Bốc đồng, làm theo hứng, thiếu bàn hỏi, suy nghĩ, cầu nguyện.

 • 5. Nhiều tham vọng nhưng lại không nhằm phục vụ tha nhân.

 • 6. Thiếu can đảm để bênh vực chân lý và công lý.

 • 7. Hạ mình khúm núm trước kẻ giàu có và quyền lực.

 • 8. Bao giờ cũng tự cho là mình có lý.

 • 9. Lo cho thân xác quá mức trong khi lại bê trễ phần linh hồn.

 • 10. Yêu tha nhân một cách ích kỷ, chỉ đòi về mà không cho đi.

 • 11. Không thiết gì đến việc thăng tiến tha nhân trong xã hội.

 • 12. Biếng nhác, không làm việc mà vẫn hái ra tiền một cách dễ dàng.

 • 13. Đòi hỏi trẻ em và người khác những điều mình không dám làm.

 • 14. Không phát triển các khả năng tự nhiên để phục vụ.

 • 15. Bo bo thành kiến, kỳ thị chủng tộc và giai cấp.

CON TIM THIÊN CHÚA LÀ NƠI TRÚ ẨN CỦA TỘI NHÂN

 • 16. Phí phạm thời giờ và của cải của mình cũng như của người khác.

 • 17. Thiếu tinh thần trọng của chung.

 • 18. Không tỏ lòng xót thương người nghèo khó, bơ vơ tất bạt.

 • 19. Dửng dưng vô cảm trước một đám tang.

 • 20. Không bao giờ xin lỗi ai sau khi đã làm mích lòng họ.

 • 21. Chẳng bao giờ biết lắng nghe người khác.

 • 22. Không nhìn ra ưu điểm nơi người khác, chỉ dán mắt vào sở đắc của mình.

 • 23. Hà tiện nụ cười và ánh mắt cảm thông.

 • 24. Không yêu quý sinh vật, cỏ cây thiên nhiên là tạo vật của Chúa ban.

 • 25. Không góp phần vào việc tông đồ, thừa sai rao giảng Tin Mừng.

 • 26. Ngồi chờ phép lạ mà không tìm gặp Chúa trong các dấu chỉ thời đại.

 • 27. Chỉ biết xin ơn này ơn nọ mà không biết cảm tạ ngợi khen Chúa.

 • 28. Sống gian trá, giả hình, đeo mặt nạ, chỉ là Ki-tô hữu trên danh nghĩa.

 • 29. Không để tâm trau dồi, trao đổi, học hỏi các kiến thức tôn giáo.

 • 30. Thờ ơ, không chịu cầu nguyện trò chuyện với Chúa bao giờ.


Theo gợi ý của các linh mục SNAVET và LEBRET

Trích từ: Nối Lửa Cho Đời
(Lm.Lê Quang Uy DCCT sưu tầm và biên soạn)