Skip to main content

Bất đồng ý kiến

Thế là, chẳng mấy chốc cả hai đều chết chìm trong lúc vẫn cứ cố gắng cãi nhau hơn là nỗ lực bơi vào bờ !
Bất đồng ý kiến
  • Sức mạnh đến từ sự đoàn kết. Tầm nhìn tổng hợp của ta sẽ xa rộng hơn nhiều khi những tầm nhìn cá nhân hợp thành một. - Andrew Carnegie

Hai người bơi chung một chiếc xuồng trên giòng nước ngược. Vì có sự bất đồng ý kiến nên qua một hồi lời qua tiếng lại, anh ngồi phía trước gác chèo không tiếp tục nữa.

Anh phía sau lái thấy vậy mới nói: “Này, tôi với anh dù có bất đồng ý kiến, nhưng chúng ta cùng đi chung trên một chiếc xuồng, cùng tiến về chung một mục tiêu, anh không thể bỏ mặc tôi bơi một mình như vậy được !”

Anh ở trước mũi xuồng trả lời tỉnh bơ: “Chiếc xuồng có hai phần, lái và mũi. Phần lái thuộc về anh, phần mũi thuộc về tôi. Anh cứ bơi phần anh, phần tôi, tôi bỏ, tôi thả trôi thì mặc tôi !”

Anh phía sau tức quá, nhưng cũng ráng bơi, vì nếu bỏ thì chiếc xuồng sẽ trôi ngược và không ai tới đích.

Anh phía trước thích thú, ngồi nhìn trời mà hứng gió mát. Không ngờ chỉ một lúc, anh nghe tiếng nước tràn vào phía sau, anh quay lại thì thấy anh chàng kia không còn đủ bình tĩnh nữa, đang đục một lỗ để định nhận chìm xuồng.

Anh hoảng sợ nói: “Ơ này, anh có giận tôi thì giận, chứ anh nhận chìm xuồng, tôi không biết bơi đâu đấy nhé !”

Anh phía sau thản nhiên nói: “Chiếc xuồng có hai phần, phần mũi và phần lái. Phần mũi của anh, anh thả trôi kệ anh, còn phần lái của tôi, tôi nhận chìm kệ tôi chứ !”

Thế là, chẳng mấy chốc cả hai đều chết chìm trong lúc vẫn cứ cố gắng cãi nhau hơn là nỗ lực bơi vào bờ !

Tác giả: Khuyết Danh

+ Câu chuyện hai bát mì
+ Bài học từ đàn vịt trời