Skip to main content

Có thật sự xuất phát từ Chúa không ?

Chúng ta hay gán cho Chúa điều mà chính chúng ta đã làm, đã gây ra.
Có thật sự xuất phát từ Chúa không ?
Chúng ta hay gán cho Chúa điều mà chính chúng ta đã làm, đã gây ra

Cô con gái vị mục sư hỏi cha lấy ý tưởng cho các bài giảng của ông từ đâu vậy. Ông trả lời: “Từ Chúa.” Cô hỏi lại: “Vậy thì vì sao con thấy ba gạch xóa một vài chỗ ?” Ông bố lúc ấy mới ngớ người ra !

* * *

Rất nhiều khi do lòng đạo đức và quen miệng, ta thường bảo mọi sự là của Chúa, mọi sự đều xuất phát từ Chúa, mọi sự đều do Chúa mà thành. Nhưng có thật sự chúng ta tin điều đó không ? Hay là ta gán cho Chúa điều mà chính chúng ta đã làm, đã gây ra ?

Sưu tầm