Skip to main content

Hãy trân trọng mỗi phút giây bạn đang có

Hôm qua là lịch sử, Ngày mai vẫn là bí ẩn còn nguyên đó, Còn hôm nay chính là món quà chúng ta đang có được.
Hãy trân trọng mỗi phút giây bạn đang có
  • Hãy trân trọng mỗi phút giây bạn đang có. Hôm qua là lịch sử, ngày mai vẫn là bí ẩn còn nguyên đó, Còn hôm nay chính là món quà chúng ta đang có được.

Để nhận thức được giá trị của một tháng,
Hãy hỏi bà mẹ vừa sinh chưa được đầy tháng tuổi.

Để nhận thức được giá trị của một tuần,
Hãy hỏi biên tập viên của một tuần báo.

Để nhận thức được giá trị của một giờ,
Hãy hỏi những người đang yêu nhau đang chờ đến cuộc hẹn hò.

Để nhận thức được giá trị của một phút,
Hãy hỏi người vừa bị trễ một chuyến xe.

Để nhận thức được giá trị của một giây,
Hãy hỏi người vừa phải trải qua một tai nạn trong gang tấc.

Để nhận thức được giá trị của một sao,
Hãy hỏi vận động viên vừa đoạt huy chương vàng Olympic.

  • Hãy trân trọng mỗi phút giây bạn đang có. Hôm qua là lịch sử, Ngày mai vẫn là bí ẩn còn nguyên đó, còn hôm nay chính là món quà chúng ta đang có được. Đó là lý do chúng ta gọi nó là Hiện Tại. Bạn có biết trong tiếng Anh, Hiện Tại có nghĩa là Món Quà !

LẠI TÚ QUỲNH, báo TUỔI TRẺ CHỦ NHẬT, 11.7.1999.

+ Không chỉ là những cuộc điện thoại
+ Nếu thế giới là một ngôi làng
x