Skip to main content

Hạnh phúc trong tầm tay

Ðứng núi này trông núi nọ. Ðó là căn bệnh chung của mọi người. Chúng ta không cảm thấy hạnh phúc vì chúng ta không bằng lòng với hiện tại của chúng ta.
Hạnh phúc trong tầm tay
Ðứng núi này trông núi nọ. Ðó là căn bệnh chung của mọi người. Chúng ta không cảm thấy hạnh phúc vì chúng ta không bằng lòng với hiện tại của chúng ta.

Nhà hiền triết Xê-ni-as là bạn thân của vua Kê-rus nước Pê-pê-rus vào thế kỷ thứ ba trước công nguyên.
Một hôm Xê-ni-as hỏi vua Kê-rus:
- Tâu bệ hạ, sau khi chinh phục Rôma, bệ hạ sẽ làm gì?
- Xê-xi-li-a nằm sát vách, ta chỉ cần trở bàn tay là có thể thanh toán xong.

Xê-ni-as lại hỏi tiếp:
- Sau Xê-xi-li-a, bệ hạ sẽ làm gì?
Vua Kê-rus trả lời:
- Dĩ nhiên ta sẽ tấn công Phi Châu và Cac-ta-giơ.

Xê-ni-as lại hỏi tiếp:
- Rồi sao nữa, tâu bệ hạ?
Kê-rus quả quyết:
- Sau đó là đến lượt Hy Lạp.

Xê-ni-as như muốn dồn nhà vua vào chân tường. Ông hỏi tiếp:
- Tâu bệ hạ, những cuộc chinh phục ấy rồi ra sẽ đưa chúng ta đến đâu?

Nhà vua trả lời:
- Sau những cuộc chinh phục ấy, chúng ta sẽ nghỉ ngơi.

Lúc bấy giờ hiền triết Xê-ni-as mới nói với nhà vua:
- Tâu bệ hạ, tại sao chúng ta không nghỉ ngơi và tận hưởng ngay từ bây giờ đi?

* * *

Những người nghèo nghĩ rằng, họ sẽ đạt được hạnh phúc khi trở nên giàu có. Những người giàu lại nghĩ rằng họ sẽ hạnh phúc khi họ không còn bệnh tật.

Ðứng núi này trông núi nọ. Ðó là căn bệnh chung của mọi người. Chúng ta không cảm thấy hạnh phúc vì chúng ta không bằng lòng với hiện tại của chúng ta.

Chúa Giêsu đến để mang lại cho con người hạnh phúc và hạnh phúc ngay từ trên cõi đời này.

Dĩ nhiên, hạnh phúc không có nghĩa là không có đau khổ.

Hơn ai hết, Chúa Giêsu đã trải qua rất nhiều đau khổ. Ngài bị chống đối, bị khước từ, và cuối cùng bị treo trên thập giá.

Thế nhưng Ngài hẳn phải là một con người hạnh phúc thực sự mới có thể tuyên bố: "Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó... Phúc cho những ai bị bách hại..."

Cho dẫu có đau khổ, nhưng cuộc sống vẫn có ý nghĩa và đáng sống là nhờ niềm tin của con người vào tình yêu Thiên Chúa.

Chúa Giêsu mời gọi ta sống và hưởng hạnh phúc trong từng phút giây hiện tại mà ta đang có được. Vì chính trong hiện tại ấy, Thiên Chúa đến với ta để trao ban trọn vẹn tình yêu của Ngài.

Trích từ : Nụ Cười Trong Cung Lòng Thiên Chúa http://vntaiwan.catholic.org.tw/nucuoi/nucuoi57.htm