Skip to main content

11 điều nên nhớ khi nói chuyện

1. Chuyện của người khác, nói cẩn thận 2. Chuyện của người lớn, ít nói 3. Chuyện của trẻ con, khuyên bảo giảng giải 4. Chuyện nhỏ, nói một cách hài hước...
11 điều nên nhớ khi nói chuyện
1. Chuyện của người khác, nói cẩn thận

2. Chuyện của người lớn, ít nói

3. Chuyện của trẻ con, khuyên bảo giảng giải

4. Chuyện nhỏ, nói một cách hài hước

5. Chuyện làm không được, đừng nói

6. Chuyện buồn, chỉ tìm bạn tri kỉ nói

7. Chuyện của bản thân, nên nghe người khác nói thế nào trước

8. Chuyện vợ chồng, cùng nhau thương lượng

9. Chuyện gấp, từ từ nói

10. Chuyện có thể sẽ xảy ra, đừng nên nói bậy

11. Chuyện tổn thương người khác, tuyệt đối không nói

Sưu tầm

+ Xin hãy dạy con!
+ Nói ngay bây giờ