Skip to main content

Lời nguyện không thể thiếu

Lạy Chúa, chỉ mình Chúa, tự Ngài đã thực sự viên mãn, Nhưng Ngài lại ưa thích cho con được cộng tác trong công việc của Ngài, Nhưng Ngài lại ưa thích nương nhờ nơi con để cứu độ mọi người.
Lời nguyện không thể thiếu
Lạy Chúa, chỉ mình Chúa, tự Ngài đã thực sự viên mãn, nhưng Ngài lại ưa thích cho con được cộng tác trong công việc của Ngài, nhưng Ngài lại ưa thích nương nhờ nơi con để cứu độ mọi người.

Lạy Chúa, chỉ mình Chúa,

Ngài mới là tấm Bánh Thánh nuôi dưỡng cho con,
Nhưng con lại có thể bẻ vụn tấm bánh đời mình cho anh em con.

Lạy Chúa, chỉ mình Chúa, Ngài mới là chén Máu Thánh bổ sức cho con,
Nhưng con lại có thể quảng đại mời anh em con uống lấy trọn đời con.

Lạy Chúa, chỉ mình Chúa, Ngài mới trao tặng niềm tin,
Nhưng con lại có thể làm nên chứng tá sống động cho Chúa hôm nay.

Lạy Chúa, chỉ mình Chúa, Ngài mới gửi đến niềm hy vọng,
Nhưng con lại có thể giúp anh em con tìm lại nguồn cậy trông.

Lạy Chúa, chỉ mình Chúa, Ngài mới đốt lên được ngọn Lửa Mến,
Nhưng con lại có thể giúp anh em con học biết yêu thương.

Lạy Chúa, chỉ mình Chúa, Ngài mới tác tạo hòa bình,
Nhưng con lại có thể ra đi gieo cấy tình đoàn kết hiệp nhất anh em.

Lạy Chúa, chỉ mình Chúa, Ngài mới là đấng ban sức mạnh thánh linh,
Nhưng con lại có thể nâng đỡ một tâm hồn anh em đang tuyệt vọng.

Lạy Chúa, chỉ mình Chúa, Ngài mới thật sự là đường,
Nhưng con lại có thể chỉ đường cho anh em con bước đi.

Lạy Chúa, chỉ mình Chúa, Ngài mới là ánh sáng,
Nhưng con lại có thể làm cho ánh mắt anh em con thêm ngời sáng long lanh.

Lạy Chúa, chỉ mình Chúa, Ngài mới là sự sống vĩnh cửu,
Nhưng con lại có thể đem đến cho anh em con niềm vui sống.

Lạy Chúa, chỉ mình Chúa, Ngài mới thực hiện được những điều nan giải,
Nhưng con lại có thể làm được cái khả dĩ làm được trong tầm tay.

Lạy Chúa, chỉ mình Chúa, tự Ngài đã thực sự viên mãn,
Nhưng Ngài lại ưa thích cho con được cộng tác trong công việc của Ngài,
Nhưng Ngài lại ưa thích nương nhờ nơi con để cứu độ mọi người.

Phỏng theo L’INDISPENSABLE PRIÈRE

Trích từ: Nối Lửa Cho Đời
(Lm.Lê Quang Uy DCCT sưu tầm và biên soạn)