Skip to main content

Cúi lạy Ngài

Cúi lạy Ngài, giữ lòng con tin tưởng, Mặc ai bảo: Chúa đã chết đâu còn ?!? Khi chiều về gánh thời gian trĩu nặng, Xin dừng chân ở lại với con luôn !
Cúi lạy Ngài
Cúi lạy Ngài, giữ lòng con tin tưởng, Mặc ai bảo: Chúa đã chết đâu còn ?!? Khi chiều về gánh thời gian trĩu nặng, Xin dừng chân ở lại với con luôn !

Ôi lạy Chúa, mở cho con đôi mắt,
Thấy tình yêu kỳ diệu Chúa khắp nơi.
Con mù lòa, bên vệ đường hành khất,
Xin chữa con để nhìn thấy Nhan Ngài.

Cúi lạy Ngài, cho tai con nghe rõ
Tiếng tha nhân cầu khẩn lượng hải hà.
Họ khổ đau, họ kêu gào than thở,
Đừng để con cứ giả điếc làm ngơ.

Cúi lạy Ngài, xin mở rộng tay con,
Luôn nắm lại giữ khư khư tất cả.
Trước cửa nhà có người nghèo đói lả,
Xin dạy con biết chia sẻ vui lòng.

Cúi lạy Ngài, cho chân con vững chãi,
Để tiến lên dẫu đường sá hiểm nguy.
Nguyện theo Ngài, thập giá đâu quản ngại,
Chúa cầm tay mà dẫn bước con đi.

Cúi lạy Ngài, giữ lòng con tin tưởng,
Mặc ai bảo: Chúa đã chết đâu còn ?!?
Khi chiều về gánh thời gian trĩu nặng,
Xin dừng chân ở lại với con luôn !

Thánh Thi trong KINH SÁCH thứ 5 tuần 2.

Trích từ: Nối Lửa Cho Đời
(Lm.Lê Quang Uy DCCT sưu tầm và biên soạn)