Skip to main content

Tại sao bạn chưa thành công ?

Có khi nào bạn nhìn lại mình, nhìn lại cách làm việc, cách nói năng, cách ứng xử và nhìn lại những khả năng của mình chưa? Nếu chưa, bây giờ hãy làm và suy gẫm nhé.
Tại sao bạn chưa thành công ?
Có khi nào bạn nhìn lại mình, nhìn lại cách làm việc, cách nói năng, cách ứng xử và nhìn lại những khả năng của mình chưa? Nếu chưa, bây giờ hãy làm và suy gẫm nhé.

Chắc hẳn, bạn từng thắc mắc:

  • - Tại sao có những người luôn cố gắng chăm chỉ mãi nhưng vẫn không đạt được thành công mong muốn?
  • Tại sao có những người có học vị cao nhưng lại không đạt được thành công mong muốn trong công việc và cuộc sống?
  • Tại sao có những người chờ mãi mà cơ hội thành công chẳng bao giờ đến với họ?
  • Tại sao có những người không hề hạnh phúc với cuộc sống hiện tại nhưng vẫn cứ ở mãi trong cái vòng luẩn quẩn đó?

CON TIM THIÊN CHÚA LÀ NƠI TRÚ ẨN CỦA TỘI NHÂN
Và chắc hẳn, bạn cũng đã từng thắc mắc:

  • Tại sao bạn bè có mình những người trình độ học vấn không cao hơn mình nhưng lại thành công hơn trong công việc và cuộc sống?
  • Tại sao có những người có thể xây dựng những cơ nghiệp to lớn dù xuất thân khó khăn?
  • Tại sao có những người thành công có vẻ hay thường gặp được những cơ hội trời cho?
  • Tại sao bạn nỗ lực nhiều rồi mà dường như cơ hội vẫn chưa đến?

Có khi nào bạn nhìn lại mình, nhìn lại cách làm việc, cách nói năng, cách ứng xử và nhìn lại những khả năng của mình chưa?
Nếu CHƯA, bây giờ hãy làm và suy gẫm nhé.

Sưu tầm từ Facebook linh mục Ngọc Bảo

+ Những lời khuyên của người cha
+ Học cách để yêu thương