Skip to main content

Cõi riêng

Xin trở về với cõi riêng bên Giêsu, Để một mình ở đó, Trầm lắng và bình an.
Cõi riêng
Xin trở về với cõi riêng bên Giêsu, Để một mình ở đó, Trầm lắng và bình an.

Giữa những ồn ào của đám đông,
Giữa những sôi nổi của thành công
Và ê chề của thất bại,
Xin dành một cõi rất riêng cho Giêsu.

Giữa những đam mê quay cuồng,
Giữa những khát khao thèm muốn
Và những trói buộc của sợ hãi, âu lo,
Xin giữ một cõi rất riêng cho Giêsu.

Giữa lúc bị cuộc đời từ khước,
Giữa lúc bơ vơ đi trong đêm mênh mông,
Chẳng có ai để cậy dựa,
Xin trở về với cõi riêng bên Giêsu,
Để một mình ở đó,
Trầm lắng và bình an.
+
Trích từ: RABBOUNI
120 Lời nguyện của Bạn Trẻ Việt Nam
Nguyễn Cao Siêu, S.J.
(Lời nguyện số 35)


+ Cơn thịnh nộ của các Thánh
+ Bên kia sự chết
+ Một ngày để nhớ đến thần dữ
+ Cái hôn