Skip to main content

Hãy dũng cảm

Trong cuộc sống, cũng còn biết bao người đang sống “mũ nỉ che tai” cho yên phận, mà không đủ dũng cảm như cô y tá trẻ tuổi kia.
A - A+
Hãy dũng cảm
Bạn hãy dũng cảm trước những thách thức của cuộc sống và đủ bất khuất để theo đuổi các mục tiêu của mình.

Trong một ca phẫu thuật, cô ý tá trẻ tuổi lần đầu tiên được tham gia ca mổ đã nói với bác sĩ phẫu thuật khi ông đang chuẩn bị khâu vết mổ lại: “Bác sĩ, chúng ta còn một miếng gạc chưa lấy ra khỏi bệnh nhân.”

Ông bác sĩ, khá lớn tuổi, nói một cách quyết đoán: “Tôi đã lấy hết toàn bộ số gạc ra rồi. Chúng ta bắt đầu khâu vết mổ lại!”

Cô gái vẫn cương quyết: “Không được! Chúng ta đã dùng hết mười hai miếng gạc, trong khi mới lấy ra mười một miếng”. Bác sĩ nghiêm khắc nói với cô: “Tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm! Khâu vết mổ lại!”

Cô lập tức kêu lớn lên: “Bác sĩ không được làm như vậy! Ông phải có trách nhiệm với bệnh nhân chứ!”

Bác sĩ lúc này mới mỉm cười, ông mở bàn tay mình ra với miếng gạc thứ mười hai đang nằm ở đó, rồi nói: “Cô đã chính thức trở thành phụ tá phẫu thuật của tôi rồi đó.”

Ông đã thử thách sự chân chính của cô y tá trẻ, và cô đã có được điều ấy.

  • Trong cuộc sống, cũng còn biết bao người đang sống “mũ nỉ che tai” cho yên phận, mà không đủ dũng cảm như cô y tá trẻ tuổi kia, để có thể kiên trì với bản thân, để có thể làm việc trong danh dự, để có thể dám mạo hiểm trước các thách thức của cuộc sống và đủ bất khuất để theo đuổi các mục tiêu của mình.

Tác giả: Khuyết Danh

+ Hãy thu nhặt kiến thức ngay hôm nay
+ Có những người giúp bạn bằng cách riêng của họ