Skip to main content

Ba điều quan trọng khi cầu nguyện

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. ...
Ba điều quan trọng khi cầu nguyện
Kinh Lạy Cha, còn được gọi là lời kinh của Chúa, nằm ở trung tâm bài giảng trên núi và là bản tóm lược của Tin mừng dưới hình thức kinh nguyện. Kinh Lạy Cha dạy chúng ta 3 điều quan trọng khi cầu nguyện:

Thứ nhất, hãy cầu nguyện với tư cách là một người con. Như một người con nói chuyện với cha mình thế nào, chúng ta cũng nói chuyện với Cha trên trời như vậy. Như thế, việc cầu nguyện sẽ rất nhẹ nhàng, chứ không phải là một gánh nặng.

Thứ hai, một tinh thần cầu nguyện tốt là không phải năn nỉ Chúa làm theo ý mình, mà là xin cho ý Chúa được thực hiện trong cuộc đời chúng ta. Khi cầu nguyện không chỉ lo lắng đến những vấn đề của mình, mà còn phải chú ý đến những vấn đề của Chúa: danh Chúa, nước Chúa và ý Chúa.

Thứ ba, sẵn lòng tha thứ cho người khác, và đó là điều kiện để chúng ta được Thiên Chúa tha thứ. Thiên Chúa là Đấng 'đầy lòng từ bi và nhân nghĩa', nhưng sẽ không tha thứ cho kẻ nào không tha thứ cho anh em mình.

Đó là sứ điệp rút ra từ bài Tin mừng của ngày hôm nay, Mt 6,7-15:

"Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại; họ nghĩ rằng: cứ nói nhiều là được nhận lời. Đừng bắt chước họ, vì Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin.

“Vậy, anh em hãy cầu nguyện như thế này: ‘Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.’

“Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em.”


+ Rạn nứt
+ Đơn xin làm... Thánh!