Skip to main content

Ỉ lại vào Chúa

Phải chăng cầu nguyện là đòi buộc Thiên Chúa làm theo ý muốn của ta, là Ngài phải phục vụ ta, phải thi hành những dự tính, những chương trình đầy chất người và những thay đổi bất thường tùy hứng của ta.
Ỉ lại vào Chúa
Có lẽ nhiều khi chúng ta có cảm tưởng là Thiên Chúa không lắng nghe lời cầu xin của chúng ta vì không được như lòng ước nguyện hay là vì chúng ta có quan niệm sai lầm về cầu nguyện.

Một nhà đạo sĩ người Ấn Ðộ lên đường với người đồ đệ theo hầu và có bổn phận phải chăm sóc con lạc đà, bạn đường của hai thầy trò.

Tối hôm đó, hai thầy trò vào nghỉ chân ở một quán trọ bên đường. Người đồ đệ đi đường xa mệt mỏi quá nên quên cả việc buộc lạc đà vào cột quán trọ, vừa lim dim đôi mắt ngủ vừa thầm cầu xin Chúa: "Lạy Chúa, xin Chúa coi dùm con con lạc đà, con xin phó thác nó trong tay Chúa".

Sáng hôm sau, vừa thức giấc, người đồ đệ vội ra đi tìm lạc đà, nhưng không còn thấy bóng dáng nó đâu nữa. Nhà đạo sĩ mới hỏi:

- Lạc đà đâu rồi?

Người đồ đệ thưa:

- Thưa Thầy con không biết, xin thầy hỏi Chúa xem, tối qua con đi đường xa mệt quá nên thiếp ngủ lúc nào không hay. Con đã phó thác lạc đà nhờ Chúa giữ dùm, nếu lạc đà chạy trốn hoặc bị mất cắp đâu phải là lỗi của con, đó là trách nhiệm của Chúa, không phải là thầy đã dạy bảo con là phải có lòng phó thác tin tưởng nơi Chúa đó sao.

Nhà đạo sĩ ôn tồn nói thêm:

- Con ơi, dĩ nhiên là phải có lòng tin tưởng phó thác nơi Chúa, nhưng trước hết con cũng phải làm tròn bổn phận của con, tuy đặt lòng tin tưởng nơi Chúa, nhưng trước khi đi ngủ lẽ ra con nên cẩn thận buộc lạc đà vào cột, bởi vì Chúa không có tay nào khác ngoài hai tay của con.

Ỉ lại vào Chúa
Quý vị và các bạn thân mến,

Có lẽ nhiều khi chúng ta có cảm tưởng là Thiên Chúa không lắng nghe lời cầu xin của chúng ta vì không được như lòng ước nguyện hay là vì chúng ta có quan điểm sai lầm về cầu nguyện.
       Phải chăng cầu nguyện là đòi buộc Chúa làm theo ý muốn của ta, là Ngài phải phục vụ ta, phải thi hành những dự tính, những chương trình đầy "ý người" và những thay đổi bất thường tùy hứng của ta.
       Nhưng ngược lại, cầu nguyện là xin Chúa làm theo Thánh ý Ngài, là đặt để chúng ta vào trong thái độ tinh thần để tìm hiểu và thực thi những gì Chúa muốn trong đời sống chúng ta, là trở nên dụng cụ sắc bén trong tay của Chúa.
       Thực ra, việc muốn Thiên Chúa thay đổi tất cả mọi sự như lòng ta ước mong và chỉ huy Ngài là điều không thể làm được và cũng không phải là điều có lợi cho chính chúng ta.

Giả như Thiên Chúa đã luôn tuân theo ý muốn của riêng ta thì có lẽ đời sống chúng ta bị hủy hoại từ lâu rồi, bởi vì nhiều lúc chúng ta giống như các trẻ con muốn có kinh nghiệm và sự thích thú bay bổng như chim nhưng lại không thấy được những nguy hiểm gieo mình rớt xuống vực thẳm rơi vào nguy hiểm và những điều vô ích.
       Một ngày nào đó sẽ được trông thấy chương trình tuyệt diệu của Chúa dành sẵn cho đời sống chúng ta, lúc đó chúng ta mới hiểu rằng Chúa thật có lý khi từ chối những điều ta cầu xin theo ý riêng của ta.
       Ngài thật là Thiên Chúa nhân từ, là người Cha đầy khôn ngoan khi giả điếc làm ngơ trước những điều không cần thiết mà ta vẫn tha thiết cầu xin.

Lạy Chúa, con tin rằng Chúa tạo dựng nên con không phải để hài lòng với những thú vui mau qua ở đời này nhưng là để sống hạnh phúc thật ở đời này và để đạt đến hạnh phúc vĩnh cửu đời sau.

Xin giúp con luôn hiểu rằng: cầu nguyện không phải là để được như ý con, và tin tưởng phó thác cũng không phải là ỷ lại vào Chúa như trẻ con lười biếng thiếu tinh thần trách nhiệm, ỷ lại vào tình thương và sự cưng chiều của cha mẹ.
       Chúa muốn chúng con bền tâm cầu nguyện và vững lòng tin tưởng phó thác nơi Chúa, nhưng đồng thời cũng phải biết tìm kiếm Thánh ý Chúa và sẵn sàng từ bỏ ý riêng mình những khi nó đi ngược lại với ý muốn của Chúa, bởi vì Thánh ý Chúa là hoan lạc, là an bình, là hạnh phúc của đời con. Amen.


Lời hay ý đẹp: "Hạnh phúc thật sự chỉ đến với những tâm hồn cao đẹp."

Trích từ : Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày
https://vntaiwan.catholic.org.tw/phutcau3/3phut069.htm

Gieo gì gặt nấy

Ðời sống là một chuỗi ngày gieo giống. Mỗi ngày ta gieo trong tư tưởng lời nói và hành động để một ngày kia ta sẽ gặt. đọc tiếp...

+ Cái chết của một tiên tri
+ Ban phát không ngừng