Skip to main content

Làm thế nào để đạt tới sự thân thiết với Chúa?

Làm thế nào để chúng ta bước vào sự thân thiết mà Thiên Chúa đã mời gọi chúng ta?
Làm thế nào để đạt tới sự thân thiết với Chúa?
Một tâm hồn cần phải thực sự biết lắng nghe, thực sự mong muốn chân lý, thực sự khao khát Thiên Chúa.

Làm thế nào chúng ta đạt tới sự mật thiết với Thiên Chúa, hay nói chính xác hơn, làm thế nào để chúng ta bước vào sự thân thiết mà Thiên Chúa đã mời gọi chúng ta?

Chúng ta phải chắc chắn rằng không cần có sự mua lòng, không có sự ve vãn nào là cần thiết cả. Chúng ta không cần tìm cách để quyến rũ Thiên Chúa để Người chú ý đến chúng ta. Đây là Đấng chính là tình yêu, chính là nguồn mạch cho sự hiện hữu của chúng ta, bao bọc chúng ta, mời gọi chúng ta đón nhận người, lôi kéo chúng ta đến gần trái tim Người. Tất cả những cách diễn tả mượn từ cuộc sống con người hoàn toàn không thỏa đáng, không đầy đủ.

Làm thế nào để đạt tới sự thân thiết với Chúa
Những tác giả Kinh Thánh và thần học đã sử dụng những hình thức khác nhau của tình yêu nhân loại và tình bạn—cha mẹ/con cái, vợ/chồng, anh em, bạn bè—để nói cho chúng ta chút gì đó về thực tại của tình yêu Thiên Chúa và ước mong của Ngài cho chúng ta. Mỗi hình thức đều không thỏa đáng, không đầy đủ. Mọi hình thức cũng không đủ để diễn tả hết được.

Thật không dễ để nói một cách chính xác về một mối quan hệ thâm sâu của con người; còn khó đến mức nào khi đối tác kia lại chính là Thiên Chúa! Và dù cho ai đó có thể diễn tả đầy đủ được, nhờ trải nghiệm sâu sắc, nhờ có suy nghĩ thâm sâu và nỗ lực quyết liệt, để đưa ra điều dường như gần đúng với sự thật như nó có thể, sự hiểu biết đó phụ thuộc vào tâm linh của người nhận.

Chân lý cần phải tìm một tìm được tiếng vọng trong tâm hồn của người nghe để nó có được sư nhận thức. Nói cách khác, một tâm hồn cần phải thực sự biết lắng nghe, thực sự mong muốn chân lý, thực sự khao khát Thiên Chúa.


+ Mặt trời múa
+ Một cách truyền giáo