Skip to main content

Hiệp nhất và nâng đỡ nhau

Và Chúa sẽ làm tất cả mọi sự, nếu bạn để cho Chúa làm, nếu bạn chờ đợi ở Chúa, trong tất cả mọi hoàn cảnh của bạn,...
Hiệp nhất và nâng đỡ nhau
Chúa xin bạn hãy biết rằng Chúa ở bên cạnh bạn. Chúa xin bạn phải biết chờ đợi tất cả mọi sự từ nơi Chúa. Chúa luôn lặp lại cho bạn điều đó.

Hãy có sự đồng lòng trọn vẹn. Hãy làm im đi những tị hiềm của bạn. Bạn hãy ngắm nhìn chiếc hoa hồng, đừng dừng lại nơi chiếc gai. Bạn hãy nhìn cao hơn một chút nữa, chiếc hoa hồng, bạn thấy nó đẹp làm sao! Bạn hãy yêu thương, người này chậm chạp, người kia nhanh nhẹn, người này sôi nổi hăng hái, người kia cứ thủng thỉnh mà đi. Hãy tôn trọng lẫn nhau. Hiệp nhất trong khác biệt, phong phú trong đa dạng.

Chúa yêu bạn, và bạn thế nào Chúa yêu bạn thế ấy. Bạn hãy trở lên giống như Chúa: Chúa yêu những người năng nổ cũng như Chúa yêu những người thận trọng, Chúa yêu tất cả mọi tín hữu, thuộc về tất cả mọi giáo hội, Chúa không hề phân biệt, không hề ngăn cản. Chúa kêu gọi mọi người đến từ những giáo hội khác nhau, thuộc về các giáo đoàn khác nhau, nhưng mọi người hãy yêu thương nhau.

Bạn hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Hãy vui lên, sao cho mọi người thấy bạn sống hiền hòa rộng rãi. Chúa đã đến gần, bạn đừng lo lắng gì cả. Trong mọi hoàn cảnh, bạn cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn mà giải bày trước mặt Chúa điều bạn thỉnh nguyện. Và Bình An của Thiên Chúa, vượt lên trên mọi hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí bạn được kết hợp với Chúa.

Chúa đang ở với bạn, bạn đừng sợ gì hết, Chúa xin bạn sự bạo dạn. Tại sao bạn sợ Chúa? Bạn sợ cái Chúa xin bạn sao? Có bao giờ Chúa để kẻ đến với Chúa trở về tay không đâu? Chúa có phải là Thiên Chúa từ chối sự sống đâu! Một lần nữa, Chúa yêu cầu bạn hãy coi trọng Lời Chúa. Chúa đến để ban sự sống và Sự Sống Dồi Dào. Đó chính là cái mà Chúa muốn ban cho bạn, trong bất cứ hoàn cảnh nào bạn phải trải qua.

Chính vì vậy mà Chúa bảo bạn hãy vui mừng trước đi, và dám xin Chúa sự sống dồi dào, dưới mọi hình thức. Chúa đã không bắt đầu làm cho rượu tuôn chảy trong tiệc cưới đó sao? Chúa cũng có thể làm như vậy cho bạn. Ngay cả khi đó không phải là chương trình ban đầu của Chúa, ngay cả khi Chúa không lường trước yêu cầu mà bạn có thể xin Chúa chiều nay. Mẹ Chúa đã làm cho chương trình của Chúa đi trước giờ, ở Cana. Bạn hãy có sự bạo dạn đối với Chúa, trong bất cứ hoàn cảnh sống nào của bạn, của những người thân của bạn, và của tất cả những ai chung quanh bạn.

Hỡi bạn, bạn đừng quên rằng bạn đang ở trong nhà Chúa, như vậy bạn được đầy tràn Chúa. Bạn đừng làm như thể bạn ở ngoài nhà của Cha. Bạn không cô đơn, Chúa không bỏ mặc bạn đâu. Bàn tay của Chúa Cha ở trên bạn, không gì vượt khỏi tay của Chúa Cha: những ước muốn, những nhu cầu, những nhu cầu khẩn thiết của bạn. Hãy tin chắc vào Chúa Cha cũng như Chúa Giêsu tin chắc vào Ngài. Bạn có thể ký thác mọi sự cho Ngài. Điều duy nhất Chúa xin bạn là bạn hãy để cho Chúa làm.

Hãy nói với những đầu gối rã rời và những người hoảng hốt rằng Chúa là Đá Tảng của họ, rằng không một bão tố nào là quá mạnh đối với Chúa, và rằng tay Chúa che chở mỗi người trong họ. Hãy tin và họ sẽ được cứu thoát. Nước Trời ở giữa họ và những ai mạnh mẽ mới chiếm được.

Tất cả công việc của Chúa đều tốt đẹp. Ngài ban ơn cho những ai cần đến, vào giờ thuận tiện. Đừng nói: cái này ít tốt hơn cái kia, bởi vì mọi sự đều tốt vào đúng thời của nó. Và bây giờ, với tất cả tấm lòng, bạn hãy lớn tiếng chúc tụng Chúa.

Bạn hãy kiên nhẫn. Bạn hãy xem người nông phu, ông kiên nhẫn chờ đợi đất trổ sinh hoa màu quí giá, ông tin tưởng sẽ nhận được mưa thu cũng như mưa xuân. Bạn cũng hãy kiên nhẫn, hãy vững lòng, vì ngày Quang Lâm của Chúa đã tới gần. Vậy bạn đừng đánh mất lòng tin tưởng mạnh bạo của mình, nó sẽ đem lại một phần thưởng lớn lao. Bạn cần phải kiên nhẫn thi hành ý Chúa, và như vậy sẽ được hưởng những điều Chúa hứa. Tất cả mọi sự đều dẫn tới lợi ích cho những ai yêu mến Chúa.

Bạn hãy đứng vững trong con đường Chúa dành cho bạn, phần thưởng lớn lao của Chúa đang ở cuối đường. Bạn hãy nhìn ra đàng xa, những điều bạn ao ước sâu xa đang chờ bạn ở cuối đường. Hãy vứt bỏ mọi tư tưởng tiêu cực đến với bạn, hãy kiên trì chiến đấu với sự yếu đuối của bạn. Hãy xin Chúa Thánh Thần giúp bạn làm điều đó, hãy xin Ngài mỗi lúc cái bạn cần để đứng vững. Hãy để cho Lời Chúa tác động, chính Lời Chúa sẽ dẫn bạn đến chiến thắng.

Tại sao bạn nghi ngờ tình yêu của Chúa? Chúa có thể rút ra điều lành từ trong tất cả những gì xảy đến cho bạn. Bạn có muốn chấp nhận những gì Chúa muốn ban cho bạn không? Hãy đưa Chúa cái đê, Chúa sẽ đổ đầy cho bạn, hãy đưa Chúa cái ly, Chúa cũng sẽ đổ đầy cho bạn. Hãy đưa Chúa chính bản thân bạn và bạn sẽ được đầy tràn.

Bạn nghi ngờ tình yêu của Chúa đối với bạn? Bạn sợ những con đường Chúa đã dọn cho bạn? Chúa đã chỉ cho bạn ngàn lẻ một lần rằng những con đường của Chúa là những con đường tốt cho bạn. Bạn tiếc vì đã theo Chúa bằng cách tháo lui khỏi những con đường Chúa cho bạn ư? Bạn hãy đến với Chúa, hãy để Chúa làm. Bạn hãy theo con đường của Chúa, đừng lo lắng gì hết.

Đó chính là con đường Chúa cho bạn. Bạn đừng có tranh cãi làm chi. Tất cả mọi sự đều dẫn tới lợi ích cho những ai yêu mến Chúa. Chúa không muốn những phản ứng đó của bạn đâu. Bạn hãy vứt bỏ chúng đi. Bạn hãy xin Chúa điều đó, nếu bạn không làm được.

Bạn hãy theo Chúa, hãy ở trong niềm vui. Chúa chăm sóc bạn trong từng mỗi bước chân bạn đi. Tất cả mọi sự nằm ở trong tay Chúa, không có gì vượt khỏi tay Chúa. Hãy để Chúa làm vì tình yêu Chúa cho bạn. Đó là những con đường tình yêu, chứ không phải là những con đường đau khổ.

Vậy bạn hãy đến, hãy vui mừng với Chúa. Bạn có thể múa nhảy, hãy điên dại với Chúa. Bạn đừng bận tâm đến điều thiên hạ nói, chẳng quan trọng chi, hãy để họ nói, còn bạn, bạn cứ theo Chúa.

“Theo con người nội tâm, tôi vui thích luật Chúa, nhưng trong các chi thể của tôi, tôi lại thấy một luật khác, luật này chống lại Luật của Lý Trí và giam hãm tôi trong luật của tội - là luật vẫn nằm sẵn trong các chi thể của tôi- Vô phúc cho tôi! Ai sẽ giải thoát tôi khỏi thân xác phải chết này? Tạ ơn Thiên Chúa: Nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.”

Hỡi bạn, Chúa không đòi bạn phải là vị anh hùng, đã biết bước đi trên những ngọn núi cao chót vót, vượt qua những vực thẳm ghê sợ. Không, Chúa không xin bạn những thứ đó. Chúa xin bạn hãy để Chúa hành động, nhờ ơn của Chúa. Chúa xin bạn hãy biết rằng Chúa ở bên cạnh bạn. Chúa xin bạn phải biết chờ đợi tất cả mọi sự từ nơi Chúa. Chúa luôn lặp lại cho bạn điều đó.

Và Chúa sẽ làm tất cả mọi sự, nếu bạn để cho Chúa làm, nếu bạn chờ đợi ở Chúa, trong tất cả mọi hoàn cảnh của bạn, trong tất cả mọi trạng huống cuộc sống của bạn, trong những gánh nặng của bạn, những vấn đề của bạn, những nghi nan của bạn, những bất lực của bạn, những bấp bênh của bạn, những đường hầm xem ra quá tối tăm cho bạn.

Bạn hãy để Chúa làm, bạn hãy để ơn thánh Chúa hoạt động trong bạn. Bạn hãy để ơn thánh của Chúa san đường bạt lối cho bạn. Không phải bởi sức riêng mà bạn theo Chúa được đâu! Bạn hãy đón tiếp Chúa vào trong cuộc sống của bạn, trong mỗi phần đời sống bạn, ngay cả khi bạn thấy chúng không đẹp, ngay cả khi bạn thấy mình đáng ra phải được hơn như thế. Bạn hãy đón tiếp Chúa vào đúng ở chỗ đó, chính ở đó mà Chúa muốn có mặt, chính ở đó mà Chúa muốn được mời tới. Nhưng bạn lại hay bịt đường chắn lối, vì bạn sợ Chúa, sợ sự phê phán của Chúa.

Trích từ : Chúa vẫn thương
Tác giả: Lm. Trần Minh Huy, pss
http://www.conggiaovietnam.net

Những bận rộn trong cuộc sống

Hãy khám phá sự hiện diện của Chúa trong đời sống mình thì tất cả sẽ được đổi mới, gia đình, tình thương, sẽ được canh tân và bạn sẽ có được niềm vui sống. đọc tiếp...