Skip to main content

Lòng Chúa lớn hơn lòng bạn

Nếu lòng bạn kết án bạn, Chúa không kết án bạn đâu. Lòng Chúa lớn hơn lòng bạn, và Chúa không nhìn bạn như chính bạn nhìn bạn đâu.
Lòng Chúa lớn hơn lòng bạn
Nếu lòng bạn kết án bạn, Chúa không kết án bạn đâu. Lòng Chúa lớn hơn lòng bạn, và Chúa không nhìn bạn như chính bạn nhìn bạn đâu.

Nếu lòng bạn kết án bạn, Chúa không kết án bạn đâu. Lòng Chúa lớn hơn lòng bạn, và Chúa không nhìn bạn như chính bạn nhìn bạn đâu. Chúa biết bạn quá bé nhỏ, Chúa biết bạn yếu đuối, Chúa biết bạn bị giới hạn, và Chúa là Chúa Trời của bạn, Chúa đưa tay ra cho bạn.

Bạn hãy thôi đừng hoảng hốt nhìn chung quanh bạn như vậy. Chúa đó, bạn hãy nhìn đi. Chính Chúa là Đấng Cứu Độ bạn, chính Chúa là Đá Tảng của bạn. Không có gì lay chuyển được Chúa và Chúa muốn chăm sóc bạn. Bạn hãy trông cậy vào Chúa.

Bạn quá nhỏ bé, nhưng Chúa đang ở với bạn và điều đó làm thay đổi tất cả mọi sự. Bạn hãy đến thật gần bên Chúa. Chính ở bên Chúa mà bạn tìm được những gì bạn cần. Hãy lại gần bên Chúa, Chúa có tất cả những gì bạn cần, một cách phong phú.

Mỗi người chỉ cần bước một bước nhỏ để đến gần bên Chúa, một lạch suối phải băng qua, hay một bước rất nhỏ, có lẽ chẳng đáng chi với một ít người. Thần Trí Chúa có đây, chiều nay, để soi sáng cho bạn. Nếu bạn thật lòng muốn điều đó. Hãy tìm và bạn sẽ được gặp. Hãy gõ và người ta sẽ mở cho bạn.

Chúa đang ở thật gần bạn, đừng tìm Chúa ở đâu khác, Chúa đang ở thật gần bạn, Chúa ở ngay bên cạnh bạn. Chúa sẽ dẫn bạn đi, nếu bạn thật lòng muốn. Chúa thực sự có mặt đây, bạn đừng sợ. Bạn hãy ở gần Chúa, như người bạn thích ở gần bạn mình. Bạn hãy ở trong Chúa như Chúa ở trong bạn.

Bạn hãy để Chúa làm nổi lên những kho tàng Chúa đã đặt trong đáy lòng bạn. Hãy để Chúa làm theo những đường lối của Chúa. Bạn hãy đến với Chúa như một đứa con, một đứa con bé nhỏ. Bạn không biết đến ba phần tư những kho tàng Chúa đặt trong đáy lòng bạn. Chúa không phải là Đấng Sáng Tạo nên bạn sao? Chúa biết cái Chúa đặt trong bạn chứ: những phần nhỏ của chính Chúa. Chúa muốn làm cho chúng sáng lên. Chúa muốn chúng sáng tỏa ra chung quanh, để bạn được vui mừng.

Bạn thế nào hãy đến bên Chúa như vậy, và không cần nói Chúa phải làm gì. Hãy cứ để mặc Chúa làm. Sau đó, bạn sẽ hiểu, các vấn đề sẽ tự chúng rơi xuống, vì bạn sẽ được chiếu sáng bởi một ngày mới. Bạn thế nào hãy đến với Chúa như vậy.

Hãy để các vấn đề của bạn lại đó, Chúa là tất cả. Chúa là tất cả mọi sự cho bạn. Chúa nắm tất cả mọi sự trong tay Chúa. Bạn hãy cất bước đến với Chúa. Bạn cứ co quắp lại nơi chính mình bạn. Bạn biết Chúa hành động cho bạn, nhưng bạn lại dẫm chân tại chỗ. Hãy nhảy lên trên các chướng ngại vật bằng cách đến với Chúa. Không có con đường nào khác. Hãy trông vào Chúa, bạn sẽ nhảy lên vui mừng.

Bạn muốn bước đi theo Chúa, tốt lắm hỡi bạn. Chúa gọi bạn bước đi theo Chúa, nhưng chân bạn không được cứ dán chặt xuống đất, bạn phải thực sự bước đi theo Chúa. Bạn cần phải nhảy xuống nước nhưng phải tin tưởng, không một chút nghi nan, nếu bạn không muốn chìm xuống.

Hãy tin vào Lời Chúa, hãy đem Lời Chúa ra thực hành, không tìm để được thấy trước, bạn sẽ thấy sau. Đó là bước đi theo Chúa. Chính Lời Chúa sẽ hướng dẫn bạn chứ không phải là những ‘lời người ta nói.’ Cũng không phải là thói quen hằng ngày, nhưng chính là Lời của Chúa. Đó cũng là đặc sủng vậy.

Bạn hãy đến theo Chúa, cho dù đôi khi lòng bạn thấy lo âu. Bạn không phải là người đầu tiên như các Tông Đồ, các môn đệ… Nhưng họ đã xác tín, họ đã tin. Chúa kêu gọi mỗi người hãy theo Chúa như thế. Bạn hãy đến theo Chúa, bạn sẽ thấy những điều kỳ diệu, và nhân danh Chúa bạn sẽ làm những điều kỳ diệu.

Một số người muốn đi nhanh hơn, một số khác lại muốn đi chậm hơn. Hãy để Chúa hành động, bạn đừng sợ chi. Chính Chúa tạo nên và điều khiển nhịp độ diễn tiến. Chính Chúa ban những đặc sủng cần thiết cho bạn. Bây giờ bạn chịu để Chúa làm. Tốt lắm!

Bạn không có gì phải sợ cả. Chúa sẽ làm mọi sự theo ý Chúa, bạn hãy sẵn sàng. Đó là tất cả những gì Chúa đòi hỏi nơi bạn. Nếu bạn không nói về Chúa thì ai sẽ nói về Chúa? Bạn phải bạo dạn, bạn không thể tưởng tượng được những gì người khác đang chờ đợi ở bạn. Họ đang hư mất, họ đang đi tìm một ánh sáng, một bàn tay, một nụ cười, một lợi ích cho họ. Thế gian đang khát, khát khủng khiếp! Đừng để ánh sáng của bạn ở dưới đáy thùng.

Nếu bạn hổ ngươi về Danh Chúa, Chúa sẽ hổ ngươi về bạn. Hỡi bạn, Chúa xin bạn hãy vất bỏ sợ hãi của bạn đi, Chúa không muốn nghe nói tới chúng nữa. Có nhiều người sợ hãi và do dự. “Thiên Chúa không ban cho chúng ta một Thần Khí nhát sợ, nhưng là một Thần Khí đầy sức mạnh, tình thương và khôn ngoan… Hãy để Thiên Chúa dùng anh em như những viên đá sống động mà xây nên Đền Thờ thiêng liêng. Này, Ta đặt tại Sion một viên đá quý được lựa chọn làm Đá Góc Tường, kẻ nào tin vào đó sẽ không phải thất vọng.”

Bạn không cảm thấy ước muốn Chúa đặt nơi bạn sao? Ước muốn đến nơi ở của Chúa, ước muốn lại gần Chúa hơn, ước muốn biết Chúa nhiều hơn, ước muốn mãnh liệt được thuộc về Chúa, chính Chúa đã đặt ước muốn đó ở trong bạn.

Bạn có thể để ước muốn đó bị bóp nghẹt đi. Bạn có thể làm cho ước muốn đó lớn lên. Bạn hãy vui mừng trong ước muốn ấy, bất kể là gì đi nữa: sự yếu đuối của bạn, những khó khăn của bạn, những giới hạn của bạn, những mối liên hệ của bạn, cả những tội lỗi của bạn. Chính ước muốn đó là đáng kể đối với Chúa. Chính ước muốn đó là quan trọng nhất, những gì còn lại, Chúa chẳng bận tâm. Nếu bạn biết được ơn của Thiên Chúa, bạn hãy nhận lấy tình yêu của Chúa.

Chúa vẫn thương
Tác giả: Lm. Trần Minh Huy, pss

Để Chúa nhào nặn

Nếu bạn thấy đang gặp rắc rối, hãy phó thác và hãy để cho Chúa điều khiển và hướng dẫn cuộc đời của bạn. đọc tiếp...