Skip to main content

Ðau khổ và ủi an

Hãy đến với Chúa và biến những ngày ấy thành những ngày hạnh phúc, vì gần Chúa bao nhiêu là hạnh phúc dâng tràn bấy nhiêu.
Ðau khổ và ủi an
Hãy đến với Chúa và biến những ngày ấy thành những ngày hạnh phúc, vì gần Chúa bao nhiêu là hạnh phúc dâng tràn bấy nhiêu.

"Vì cũng như chúng ta chia sẻ muôn vàn nỗi khổ đau của Chúa Kitô, thì nhờ Người chúng ta cũng được chứa chan niềm an ủi" (2Cr 1,5).

Ðây là phần đáp ứng cân xứng mà Chúa ban cho con dân Ngài. Trước mặt Ðấng Thiên Hựu quan phòng có một chiếc cần đĩa. Một bên đĩa cân Chúa đặt những thử thách của dân Chúa và bên kia Chúa đặt những lời an ủi của Ngài. Khi nào đĩa bên thử thách gần cạn, ta sẽ thấy đĩa bên an ủi cũng vơi đi. Nhưng khi nào đĩa thử thách tràn đầy thì bên an ủi cũng đầy lên để cân bằng.

Khi những đám mây đen quấy động nhiều thì ánh sáng được tập trung chiếu sáng nhiều hơn. Khi đêm càng khuya, bão biển càng mạnh, càng nguy hiểm thì thuyền trưởng Thiên Thượng lại càng gần đoàn thủy thủ hơn. Khi ta bị lún xuống sâu nhất cũng là lúc ta được nâng lên cao nhất bằng an ủi của Thánh Linh. Lý do là thử thách mở đường cho an ủi.

Những tâm hồn vĩ đại chỉ có thể được tạo ra bằng những thử thách lớn. Ta nên nhớ như vậy. Nhận thấy tâm hồn yên lặng Chúa làm cho sóng gió nổi lên. Tâm hồn trống trải thì ân sủng tràn vào. Một người càng bị hạ thấp bao nhiêu lại càng có nhiều an ủi bấy nhiêu. Vì lúc ấy họ mới nhận được nhiều hơn.

Lý do khiến chúng ta vui trong thử thách được là vì lúc ấy chúng ta gần Chúa hơn cả. Khi vựa lúa còn đầy, đời sống gần như không cần đến Chúa, cũng như khi túi đầy tiền mấy khi ta tha thiết cầu xin. Nhưng lúc lúa cạn tiền hết là lúc ta kêu cầu Chúa thiết tha hơn. Khi nào những thần tượng không còn nữa, thì lúc ấy Chúa mới được tôn vinh.

Không lời cầu nguyện nào chân thành cho bằng lời cầu tự vực sâu vọng lên. Chẳng lời cầu nguyện nào lại hời hợt từ chiều sâu thẳm của tâm hồn đang trải qua những thử thách đau thương.

Những ngày sống của bạn không mấy an lành chăng? Hãy đến với Chúa và biến những ngày ấy thành những ngày hạnh phúc, vì gần Chúa bao nhiêu là hạnh phúc dâng tràn bấy nhiêu.

Giọt Nước Mắt Cuối Cùng
http://vntaiwan.catholic.org.tw/giotnuoc/giot116.htm

+ Thực thi thánh ý Chúa
+ Ngài vẫn đợi chờ