Skip to main content

Đôi chân

Xin hướng dẫn đôi chân con đúng hướng Con đường hẹp đưa dẫn tới Tình Yêu. Xin cho con luôn xác tín một điều, Cuối kia đường Ngài luôn đang ngóng đợi…
Đôi chân
Xin hướng dẫn đôi chân con đúng hướng Con đường hẹp đưa dẫn tới Tình Yêu. Xin cho con luôn xác tín một điều, Cuối kia đường Ngài luôn đang ngóng đợi…

Cảm ơn Chúa đã tặng con đôi chân
Xin dạy con biết dấn thân cho đời
Nẻo đường trần gập ghềnh lắm Chúa ơi,
nhưng có Ngài con không còn sợ hãi.
Đôi chân nhỏ những ngày còn thơ dại,
thích chạy nhảy đùa vui chẳng ngại ngần
Mỗi lần ngã Ba mẹ liền đỡ dậy,
Đôi chân yếu cứng dần theo năm tháng
Con đường đời luôn có lắm đá sỏi
Mỗi vấp ngã nhờ tay Ngài đỡ nâng.

Lạy Chúa,
Xin cho con biết sử dụng đôi chân
để đến với những người đang rất cần
chút cảm thông ấm áp từ con tim,
chút tin yêu họ luôn đang tìm kiếm.
Xin đừng để đôi chân con mải miết
Theo vòng xoáy của thế giới cuồng dại
Đừng để đôi chân con luôn e ngại
bước theo đường chính tay Ngài dẫn dắt.

Lạy Chúa,
Xin cho con biết sử dụng đôi chân
để chân con bước tạm thay chân Chúa
đem Tin Mừng chia sẻ với tha nhân,
để người người được nghe biết tên Chúa,
để tình yêu được gieo rắc mọi nơi.
Xin hướng dẫn đôi chân con đúng hướng
Con đường hẹp đưa dẫn tới Tình Yêu.
Xin cho con luôn xác tín một điều,
Cuối kia đường Ngài luôn đang ngóng đợi…

Mariella Nguyen
Được gửi bởi bạn Cát Biển

+ Cây phiền muộn
+ Khuyết điểm hay ưu điểm