Skip to main content

Ta sẽ giúp con

Hãy tiến lên, hỡi linh hồn tôi. Hãy mau tiến lại gần, Chúa hằng hữu là Ðấng trợ giúp Ta.
A - A+
Ta sẽ giúp con
Con hãy nhìn cho ra, con sông của Chúa sẽ làm đầy nhu cầu của con. Con còn muốn gì nữa.

"Ðừng sợ chúng, Ta sẽ giúp con" (Is 41,4).

Chúng ta hãy lắng nghe lời Chúa Giêsu nói với chính mình: "Ta sẽ giúp con. Ðối với Ta là Chúa của con, việc giúp con là chuyện nhỏ. Con hãy xem những gì ta đã làm cho con. Ðó không phải là giúp con sao? Này nhé, Ta đã mua chuộc con bằng chính máu của Ta, Ta đã chết cho con. Ðó không phải là giúp con sao? Nếu ta đã làm những việc lớn như thế, lẽ nào ta lại không giúp con những việc nhỏ?

Giúp con à, đó là chuyện thường. Ta đã từng làm những chuyện lớn hơn và làm những việc lớn hơn nữa: Trước khi chưa có cõi đời này, Ta đã chọn con. Ta đã lập giao ước với con. Ta đã bỏ vinh quang trên trời để xuống đây làm một người vì con. Ta đã bỏ sinh mạng vì con. Nếu Ta đã làm tất cả các việc ấy, chắc chắn Ta sẽ giúp con ngay trong lúc này.

Khi giúp con, Ta sẽ cho con điều Ta muốn cho con. Nếu con cần một nghìn lần hơn nữa, Ta cũng sẽ giúp con. Ta sẽ cho con vì con đã đòi hỏi một điều quá nhỏ, so với những gì Ta đã làm cho con. Ðiều con cần, lớn đối với con, nhưng với Ta, không có nghĩa gì cả.

Giúp con à? Con đừng sợ. Giả như có con kiến nhỏ đến cửa nhà xin một hột gạo, chắc con sẽ không thiệt hại gì nếu cho nó cả nắm gạo. Con cũng vậy, con chỉ như một con kiến nhỏ, đứng trước cửa Ta là Ðấng cung cấp mọi điều. Ta sẽ giúp con.

Hỡi linh hồn tôi, như thế đã đủ chưa? Hồn có nhiều sức lực hơn tính toàn năng của Ba Ngôi Thiên Chúa chăng? Hồn có khôn ngoan hơn sự khôn ngoan của Chúa Cha, có nhiều tình thương hơn tình thương của Chúa Con hay là nhiều quyền năng hơn quyền năng của Thánh Thần chăng?

Hãy đem chiếc bình không của con lại đây. Chắc chắn giếng nước nầy sẽ làm cho bình đầy tràn. Hãy đem tình trạng trống rỗng của con lại đây, với tất cả những vết thương, những nhu cầu cấp thiết nhất. Con hãy nhìn cho ra, con sông của Chúa sẽ làm đầy nhu cầu của con. Con còn muốn gì nữa.

Hãy tiến lên, hỡi linh hồn tôi. Hãy mau tiến lại gần, Chúa hằng hữu là Ðấng trợ giúp Ta.

Trích từ : Giọt Nước Mắt Cuối Cùng http://vntaiwan.catholic.org.tw/giotnuoc/giot99.htm

Mình Máu Thánh Chúa

Nhờ bí tích Thánh Thể chúng ta nhận được từ nơi Người chính sự sống của Người để có thể nói như thánh Phaolô: Tôi sống nhưng không phải tôi sống, nhưng là chính Đức Kitô sống trong tôi. đọc tiếp...

+ Cứ để yên như thế
+ Tiên vàn, hãy tìm kiếm nước Chúa
+ Con chim trong bàn tay