Skip to main content

Khi con...

Lạy Chúa, những lúc con cảm thấy đói, xin ban cho con một ai đó đang cần của ăn.
Khi con...
Lạy Chúa,
những lúc con cảm thấy đói,
xin ban cho con một ai đó đang cần của ăn.

Khi con khát,
xin gởi đến cho con
một ai đó đang cần nước uống.

Khi con lạnh lẽo,
xin gởi đến cho con
một ai đó đang cần được sưởi.

Khi con bị xúc phạm
xin ban cho con một ai đó đang cần ủi an.

Khi thập giá của con trở nên nặng nề,
xin ban cho con
thập giá của một người khác để cùng chia sẽ.

Khi con túng nghèo,
xin dẫn đến cho con một người thiếu thốn.

Khi con không có thời giờ,
xin ban cho con ai đó để con giúp họ giây lát.

Khi con nản chí,
xin gởi đến cho con một người cần khích lệ.

Khi con chỉ biết nghĩ đến mình,
xin xoay chuyển tư tưởng con
hướng đến tha nhân.

Trích từ lời nguyện 113 trong RABBOUNI
120 Lời nguyện của Bạn Trẻ Việt Nam
Nguyễn Cao Siêu, S.J.
* Tựa đề do người đăng bài đặt

+ Hạt thóc dâng tặng đức vua
+ Sống lạc quan