Skip to main content

Cách ăn chay

Lạy Thiên Chúa, xin đến cứu con, muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ (Tv 70:1), xin giúp con ăn chay cho hợp Ý Ngài.
Cách ăn chay
Nói đến ăn chay, ai cũng biết là nhịn ăn và nhịn uống. Nhưng đó mới là ăn chay phần xác. Vấn đề quan trọng hơn là phải ăn chay tinh thần. Ăn chay thế nào mới đúng cách? Ăn chay thế nào mới đẹp lòng Thiên Chúa?

Bắt đầu Mùa Chay là Thứ Tư Lễ Tro. Một chút tro được bỏ lên đầu (hoặc vẽ + lên trán), gọi là xức tro, thể hiện lòng ăn năn sám hối, vì ai cũng chỉ là tội nhân bất xứng trước Tôn Nhan Thiên Chúa: “Chẳng có ai nhân lành, trừ một mình Thiên Chúa” (Mc 10:18; Lc 18:19). Tuy nhiên, xức tro trên đầu không quan trọng bằng xức tro trong tâm hồn!

Chúng ta là đầy tớ mà cũng chẳng làm nên trò trống gì, chỉ vô dụng mà thôi (x. Lc 17:10). Thế nhưng chúng ta PHẢI nên thánhPHẢI thánh thiện, vì Thiên Chúa là Đấng Thánh (Lv 11:44; Lv 20:7). Động từ "phải" là mệnh lệnh, không thể không thực hiện, không làm không được. Do đó, chúng ta phải ăn chay, ăn chay để sám hối. Ăn chay như chiếc hàm thiếc tra vào mõm ngựa để kiềm chế các thói xấu, không cho nó "chứng".

Nói đến ăn chay, ai cũng biết là nhịn ăn và nhịn uống. Nhưng đó mới là ăn chay phần xác. Vấn đề quan trọng hơn là phải ăn chay tinh thần. Ăn chay có vẻ đơn giản mà lại không hề đơn giản. Cái gì cũng cần có bí quyết, ăn chay cũng vậy, tức là phải biết cách. Chẳng hạn, ăn kiêng (một dạng ăn chay) không đúng cách sẽ “lợi bất cập hại”.

Ăn chay thế nào mới đúng cách? Ăn chay thế nào mới đẹp lòng Thiên Chúa? Chữ "trai tịnh" hay lắm. Chữ "trai" là ăn chay, chữ "tịnh" là không nói (tịnh khẩu). Nghĩa là ăn chay cả phần xác lẫn phần hồn. Để ăn chay đúng cách và làm đẹp lòng Thiên Chúa, ngôn sứ Isaia cho chúng ta biết bí quyết ăn chay qua trình thuật Is 58:1-10. Trong đó, cách ăn chay được phân ra SAI và ĐÚNG thế này:

I. CÁCH ĂN CHAY SAI

Chắc chắn Thiên Chúa không thích và loại trừ cách ăn chay sai. Nhưng Ngài ghét cách ăn chay như thế nào? Kinh Thánh cho biết mấy cách này:

1. Ăn chay mà vẫn lo kiếm lợi, vẫn áp bức mọi kẻ làm công cho mình.
2. Ăn chay mà vẫn đôi co cãi vã, nắm tay đánh đấm thật bạo tàn. Chính ngày các ngươi muốn ăn chay để tiếng các ngươi kêu thấu trời cao thẳm thì các ngươi lại ăn chay không đúng cách.

Ngôn sứ Isaia thẩm vấn: "Phải chăng đó là cách ăn chay mà Ta ưa chuộng trong ngày con người phải thực hành khổ chế? Cúi rạp đầu như cây sậy cây lau, nằm trên vải thô và tro bụi, phải chăng như thế mà gọi là ăn chay trong ngày các ngươi muốn đẹp lòng Đức Chúa?".

Mỗi chúng ta trả lời thế nào? Đừng biện hộ hoặc viện cớ: Vì, bởi, tại,... Nhịn ăn, nhịn uống đến nỗi mệt mỏi, lả người, thế mà miệng vẫn chửi rủa, thấy ai làm gì không vừa ý mình thì giận hờn, tức tối, rồi xỉa xói, mỉa mai, ngồi lê đôi mách, thêm chút hành và thêm chút tỏi cho câu chuyện thêm gia vị,… Ăn chay không khéo sẽ "phi ăn chay", tốt chẳng thấy mà chỉ thấy hại, phúc chẳng thấy mà lại thấy tội. Khủng khiếp quá!

II. CÁCH ĂN CHAY ĐÚNG

Chắc chắn Thiên Chúa ưa thích và chấp nhận cách ăn chay đúng. Nhưng Ngài ưa thích cách ăn chay như thế nào? Kinh Thánh cho biết mấy cách này:

1. Mở xiềng xích bạo tàn, tháo gông cùm trói buộc, trả tự do cho người bị áp bức, đập tan mọi gông cùm.
2. Chia cơm cho người đói, rước vào nhà những người nghèo không nơi trú ngụ, thấy ai mình trần thì cho áo che thân, không ngoảnh mặt làm ngơ trước người anh em cốt nhục.

Nếu chúng ta ăn chay hợp ý Chúa, chúng ta không chỉ được xá tội mà còn được hưởng nhiều thứ khác: "Bấy giờ ánh sáng ngươi sẽ bừng lên như rạng đông, vết thương ngươi sẽ mau lành. Đức công chính ngươi sẽ mở đường phía trước, vinh quang Đức Chúa bao bọc phía sau ngươi. Bấy giờ, ngươi kêu lên, Đức Chúa sẽ nhận lời, ngươi cầu cứu, Người liền đáp lại: 'Có Ta đây!'. Nếu ngươi loại khỏi nơi ngươi ở gông cùm, cử chỉ đe doạ và lời nói hại người, nếu ngươi nhường miếng ăn cho kẻ đói, làm thoả lòng người bị hạ nhục, ánh sáng ngươi sẽ chiếu toả trong bóng tối, và tối tăm của ngươi chẳng khác nào chính ngọ".

Lạy Thiên Chúa, xin đến cứu con, muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ (Tv 70:1), xin giúp con ăn chay cho hợp Ý Ngài.

TRẦM THIÊN THU
Mùa Chay – 2016