Skip to main content

Cuộc đời này có bấy nhiêu lâu

Đời sống sẽ mất ý nghĩa, nếu thấy mình không còn giúp ích được cho ai, vì sống là để phục vụ, không phải để hưởng thụ.
Cuộc đời này có bấy nhiêu lâu
Thoáng một chút bốn mùa trôi như gió
người đi kẻ ở, sầu vui khâu lẫn lộn
thế gian này thấy có lạ gì đâu…

 • 1. Cuộc đời không chỉ toàn hạnh phúc, không chỉ toàn đau khổ. Cuộc đời không chỉ toàn tiếng cười, không chỉ toàn tiếng khóc. Người cười suốt đời là ngưòi khùng, người khóc suốt đời là người bệnh.

 • 2. Cuộc đời chắp nối bằng những mảnh vụn buồn, vui sướng khổ… Hãy cẩn thận chắt chiu từng mảnh một. Mỗi mảnh có gía trị riêng của nó. Mỗi mảnh có mầu sắc riêng của nó. Hãy gom lại và xếp thành tấm kiếng mầu vĩ đại và hài hòa tuyệt diệu.

 • 3. Cuộc đời vĩ đại là cuộc đời không vất bỏ một mảnh vụn nhỏ nào. Nhưng khéo tay xếp đặt cách tuyệt vời dưới con mắt nghệ thuật của Đức Tin và ghép chúng lại bằng chất keo Thiên Chúa.

 • 4. Cuộc đời là một ván cờ. Dám chơi chấp, bạn là người cao tay. Có thua, cũng danh dự.

 • 5. Đời là một cuộc chơi không có quyền xóa bàn làm lại.

Cuộc đời này có bấy nhiêu lâu

 • 6. Đời là một bông hồng có gai. Nếu yêu hồng thì đừng sợ gai. Nếu sợ gai thì đừng ghét hồng.

 • 7. Cơ may cuộc đời vẫn đến đều như những chuyến xe buýt vào trạm. Mỗi xe đều mang số ấn định tuyến đường. Người nhìn đúng số và lên đúng xe sẽ tới được bến mong chờ. Người nhìn lầm số lên lầm xe sẽ tới nơi chẳng muốn tới. Người rụt rè không dám bước lên xe sẽ bị đời bỏ lại, đứng đón hoài nơi bến vắng tới chiều hôm.

 • 8. Trên đường đời không có những chặng đến đích, nhưng chỉ có những chặng nghỉ chân.

 • 9. Người có chí hướng như chim có cánh. Thấy đời rộng mở mà lòng mình cũng không tù túng.

 • 10. Sống mà không hiểu mình sống để làm gì, sẽ làm cho ta chán đời. Muốn sống yêu đời, hãy tự tìm lấy cho mình một câu trả lòi thỏa đáng. Vì “ vô tri bất một”

 • 11. Đời sống vô nghĩa, vì chưa tìm ra việc có ý nghĩa mà làm đó thôi.

 • 12. Đời sống sẽ mất ý nghĩa, nếu thấy mình không còn giúp ích được cho ai, vì sống là để phục vụ, không phải để hưởng thụ.

NGUỒN: SƯU TẦM

+ Ý nghĩa của dấu chấm
+ Bạn muốn gieo gì ngay hôm nay