Skip to main content

Tin Chúa vì lý do nào

Vì bạn là con thật của Chúa nên bạn sẽ không khỏi bị người Cha thương yêu sửa phạt.
Tin Chúa vì lý do nào
"Khi không mà Gióp lại kính sợ Thiên Chúa sao?" (G 1,9)

Đây là câu hỏi ác độc của quỉ satan về con người thánh thiện khi xưa. Nhưng nhiều người ngày nay cũng đáng được hỏi câu này.

Những người ấy kính yêu Chúa chỉ vì Chúa cho họ được thịnh vượng. Nhưng nếu gặp thất bại họ sẽ bỏ niềm tin mà họ vẫn tự hào. Nếu những người này nghĩ rằng, nhờ tin Chúa mà làm ăn phát đạt, thu nhập cao, thì họ sẽ chỉ yêu Chúa bằng loại tình yêu phàm trần. Khi nào gặp nghịch cảnh là họ sẵn sàng nổi loạn, lìa bỏ Chúa. Yêu như những người đó là yêu bàn tiệc chứ không yêu người đãi tiệc.

Tin Chúa vì lý do nào
Người tín hữu thật của Chúa thì khác. Người ấy trông mong phần thưởng ở đời sau, và bằng lòng chịu khổ trong đời tạm này.

Lời hứa trong giao ước cũ là thịnh vượng, nhưng lời hứa trong giao ước mới là nghịch cảnh. Ta nhớ Lời Chúa dạy: "Nhánh nào trong Ta không kết quả thì Ngài chặt hết. Và nhánh nào kết quả, thì Ngài cắt tỉa cho được sai trái hơn".

Như thế, nếu bạn đang sinh nhiều quả tốt, chắc chắn bạn sẽ phải chịu đau đớn. Bạn sẽ nói rằng: Nghe ghê quá! Nhưng chính đau thương này sẽ đưa đến kết quả là giúp bạn học biết sống vui trong hoạn nạn. Và khi hoạn nạn nhiều thì niềm an ủi từ Chúa cũng sẽ gia tăng. Bạn hãy giữ cho vững niềm tin. Vì bạn là con thật của Chúa nên bạn sẽ không khỏi bị người Cha thương yêu sửa phạt. Trước sau, vàng sẽ phải đưa qua lửa. Đừng sợ nhưng nên mừng vì thời gian kết quả đã dành cho bạn.

Trong thời gian đó bạn sẽ thoát khỏi trần gian và được gặp Thiên Đàng. Bạn sẽ được giải phóng khỏi cuộc đời hiện tại và ước mong những điều thuộc cõi vĩnh hằng, là những điều sẽ được giải bày cho bạn. Khi nào bạn cảm thấy rằng bạn phục vụ Chúa mà không màng đến hiện tại là lúc bạn sẽ vui hưởng phần thưởng vô cùng trong tương lai.

Bạn đang tin Chúa vì lý do nào?

Giọt Nước Mắt Cuối Cùng
http://vntaiwan.catholic.org.tw/giotnuoc/giot101.htm

+ Món quà vô giá
+ Vị thánh của Kinh Mân Côi