Skip to main content

Bạn nói gì? Chúa nói chi?

Thiên Chúa muốn cùng đi với bạn trong cuộc sống.
Bạn nói gì? Chúa nói chi?
Thiên Chúa muốn cùng đi với bạn trong cuộc sống.

 • Bạn nói: Điều đó không thể được.
 • Chúa nói: Mọi sự đều có thể (Lc 18,27)
“Những gì không thể được đối với loài người, thì đều có thể được đối với Thiên Chúa” (Lc 18,27).

Chúa nói chi
 • Bạn nói: con mệt quá rồi!
 • Chúa nói: Ta sẽ cho con nghỉ ngơi (Mt 11,28-30)
“Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng” (Mt 11,28-30).

 • Bạn nói: Không ai yêu con thực lòng.
 • Chúa nói: Ta yêu con (Ga 3,16)
“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3,16).
“Đấng được Thiên Chúa sai đi, thì nói những lời của Thiên Chúa, vì Thiên Chúa ban Thần Khí cho Người vô ngần vô hạn” (Ga 3,34).

 • Bạn nói: con không thể tiếp tục nữa.
 • Chúa nói: Ơn Ta đủ cho con (2 Cor 12,9 & Tv 91,15)
“Ơn của Thầy đã đủ cho anh, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối” (2 Cor 12,9).
“Khi kêu đến Ta, Ta liền đáp lại
lúc ngặt nghèo có Ta ở kề bên.
Ta giải cứu và ban nhiều vinh dự”
(Tv 91,15).

Chúa nói chi
 • Bạn nói: con không thể hình dung ra làm sao.
 • Chúa nói: Ta sẽ dẫn dắt con từng bước (Cn 3,5-6)
“Hãy hết lòng tin tưởng vào ĐỨC CHÚA,
chớ hề cậy dựa vào hiểu biết của con.
Hãy nhận biết Người trong mọi đường đi nước bước,
Người sẽ san bằng đường nẻo con đi” (Cn 3,5-6).

 • Bạn nói: con không thể làm được điều đó.
 • Chúa nói: Con có thể làm được mọi chuyện (Pl 4,13)
“Với Đấng ban sức mạnh cho tôi, tôi chịu được hết” (Pl 4,13).

 • Bạn nói: con không thể.
 • Chúa nói: Ta có thể (2Cr 9,8)
“Thiên Chúa có đủ quyền tuôn đổ xuống trên anh em mọi thứ ân huệ, để anh em vừa được luôn đầy đủ mọi mặt, vừa được dư thừa mà làm mọi việc thiện” (2Cr 9,8).

 • Bạn nói: không bõ công.
 • Chúa nói: Thực đáng công (Rm 8,28)
“Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến Người, tức là cho những kẻ được Người kêu gọi theo như ý Người định” (Rm 8,28).

 • Bạn nói: con không thể tha thứ cho chính mình.
 • Chúa nói: Ta tha cho con (1Ga 1,9 & Rm 8,1)
“Nếu chúng ta thú nhận tội lỗi, Thiên Chúa là Đấng trung thành và công chính sẽ tha tội cho chúng ta, và sẽ thanh tẩy chúng ta sạch mọi điều bất chính” (1Ga 1,9).
“Vậy giờ đây, những ai ở trong Đức Ki-tô Giê-su, thì không còn bị lên án nữa” (Rm 8,1).

 • Bạn nói: con không thể cầm cự được.
 • Chúa nói: Ta sẽ cho con những gì con cần (Pl 4,19)
“Thiên Chúa của tôi sẽ thoả mãn mọi nhu cầu của anh em một cách tuyệt vời, theo sự giàu sang của Người trong Đức Ki-tô Giê-su” (Pl 4,19).

 • Bạn nói: con sợ.
 • Chúa nói: Ta không cho con tinh thần sợ hãi (2Tm 1,7)
“Vì Thiên Chúa đã chẳng ban cho chúng ta một thần khí làm cho chúng ta trở nên nhút nhát, nhưng là một Thần Khí khiến chúng ta được đầy sức mạnh, tình thương, và biết tự chủ” (2Tm 1,7).

Chúa nói chi
 • Bạn nói: con hay lo và nản lòng.
 • Chúa nói: Phó thác mọi lo âu cho Ta (1Pr 5,7)
“Mọi âu lo, hãy trút cả cho Người, vì Người chăm sóc anh em” (1Pr 5,7).

 • Bạn nói: con khờ quá.
 • Chúa nói: Ta cho con khôn ngoan (1Cr 1,30)
“Phần anh em, chính nhờ Thiên Chúa mà anh em được hiện hữu trong Đức Ki-tô Giê-su, Đấng đã trở nên sự khôn ngoan của chúng ta, sự khôn ngoan phát xuất từ Thiên Chúa, Đấng đã làm cho anh em trở nên công chính, đã thánh hoá và cứu chuộc anh em” (1Cr 1,30).

Chúa nói chi
 • Bạn nói: con thấy lẻ loi quá.
 • Chúa nói: Ta không bao giờ bỏ con hoặc quên con (Dt 13,5)
“Ta sẽ không bỏ rơi ngươi, Ta sẽ không ruồng bỏ ngươi!” (Dt 13,5)

Thiên Chúa muốn cùng đi với bạn trong cuộc sống. Chúa cho bạn người này người nọ, tùy bạn nhận ai hay bỏ ai.

Lạy Cha trên trời, xin chúc lành cho bạn bè chúng con, ban cho họ những gì hôm nay Chúa biết họ cần. Uớc gì đời họ chan hòa bình an của Chúa, được thăng tiến và sức mạnh họ đang cần trong khi họ tìm để được liên kết gần gũi với Chúa hơn. Amen!

Người đăng bài sưu tầm và cập nhật