Skip to main content

Nếu hôm nay trẻ em…

Nếu hôm nay trẻ em được đón nhận và yêu thương vô điều kiện, từ lúc vừa chào đời… mai ngày, khi lớn lên, các em sẽ trở thành những sứ giả của Tình Thương, trong mọi môi trường và hoàn cảnh của cuộc sống.
Nếu hôm nay trẻ em…
Nếu hôm nay trẻ em được khen thưởng đúng lúc, đúng việc và đúng lời… mai ngày, khi lớn lên, các em sẽ biết nhìn đời, một cách năng động, tích cực và lạc quan.

1. Nếu hôm nay, trẻ em bị la mắng, chửi bới, trừng phạt và roi đòn… mai ngày, khi lớn lên, các em chỉ biết tố cáo, kết tội và tấn công người khác.

2. Nếu hôm nay, trẻ em được giáo dục trong bầu khí hận thù, mai ngày, khi lớn lên, các em chỉ biết gieo rắc xung đột và chiến tranh, hỗn loạn và hung tàn.

3. Nếu hôm nay, trẻ em bị chế nhạo, chọc ghẹo, chê cười và khinh bỉ… mai ngày, khi lớn lên, các em sẽ mang trên mình nhiều tâm tình lo sợ và mặc cảm tự ti.

4. Nếu hôm nay trẻ em phải sống trong tủi nhục và hổ thẹn… mai ngày, khi lớn lên, các em sẽ cảm thấy mình là những người vô giá trị.
Nếu hôm nay trẻ em
5. Nếu hôm nay trẻ em được lắng nghe và tiếp xúc với những người có tâm hồn bao dung, biết đồng cảm… mai ngày, khi lớn lên, các em sẽ biết sống nhẫn nại, kiên trì, và giàu lòng nhân ái.

6. Nếu hôm nay trẻ em được nâng đỡ, hướng dẫn và khích lệ, nhất là trong những lúc tập đi, tập nói và tập làm… mai ngày, khi lớn lên, các em sẽ là những người có nhân cách vững chãi, sáng suốt và kiên cường.

7. Nếu hôm nay trẻ em được khen thưởng đúng lúc, đúng việc và đúng lời… mai ngày, khi lớn lên, các em sẽ biết nhìn đời, một cách năng động, tích cực và lạc quan.

8. Nếu hôm nay trẻ em được tôn trọng và đối xử một cách công minh, trong môi trường gia đình cũng như tại trường học… mai ngày, khi lớn lên, các em sẽ là những người có khả năng thực thi hoà bình và bênh vực công lý.

9. Nếu hôm nay trẻ em được nuôi dưỡng trong bầu khí an toàn và hạnh phúc… mai ngày, khi lớn lên, các em sẽ biết gieo vãi Tình Người, chói sáng và trung thực, trên khắp mọi nẻo đường của Quê Hương và Nhân Loại.

10. Nếu hôm nay trẻ em được chấp nhận, nhìn nhận và tán đồng trong những công việc và ý kiến của mình… mai ngày, khi lớn lên, các em sẽ là những người có tâm hồn tự trọng và tự tin.

11. Nếu hôm nay trẻ em được đón nhận và yêu thương vô điều kiện, từ lúc vừa chào đời… mai ngày, khi lớn lên, các em sẽ trở thành những sứ giả của Tình Thương, trong mọi môi trường và hoàn cảnh của cuộc sống.

(Phỏng theo bài thơ của Dorothy Law Nolte)- Gs. Nguyễn Văn Thành