Skip to main content

Nơi dòng sông bắt đầu

Bạn thân mến! Tất cả những gì lớn lao được kết tụ bằng những gì nhỏ bé và tầm thường nhất. Cội nguồn của những dòng sông nói với bạn điều ấy.
Nơi dòng sông bắt đầu
Bạn thân mến! Tất cả những gì lớn lao được kết tụ bằng những gì nhỏ bé và tầm thường nhất. Cội nguồn của những dòng sông nói với bạn điều ấy.  

Lần ngược dòng sông lớn đi tìm nguồn cội. Càng đi lên lối thượng nguồn càng thấy nhiều phân nhánh, chọn một nhánh, người ta bắt gặp những nhánh nhỏ khác.

Chọn một trong những nhánh nhỏ, lặn lội đến tận nguồn của những dòng sông, người ta thấy chẳng có dòng lớn nào khác, ngoài những mạch nước nhỏ chảy ra từ những khe đá. Chỉ ít nước vậy thôi ư mà cả dòng sông lớn cuồn cuộn ở dưới kia.

Bí quyết của dòng sông lớn là gì? Một người suy nghĩ và khám phá ra: Những dòng nuớc nhỏ kia tích tụ thành dòng sông lớn.

Có biết bao điều nhỏ nhặt làm nên điều lớn lao, mỗi người như một cành hoa góp lại thành rừng hoa.

Tình yêu cao cả là tình yêu thể hiện bằng những hành vi nhỏ trìu mến. Bao nhiêu nỗ lực mới góp về được một thành công, bao nhiêu hy sinh nhỏ bé kết tụ thành những nhân đức lớn lao.

Bạn thân mến! Tất cả những gì lớn lao được kết tụ bằng những gì nhỏ bé và tầm thường nhất. Cội nguồn của những dòng sông nói với bạn điều ấy.

L.m Giuse Hoàng Kim Toan
https://joshkimt.blogspot.com/2016/12/noi-dong-song-bat-au.html

+ Khoảng cách giữa hai trái tim
+ Những vết thương có làm bạn yếu đi