Skip to main content

Chân dung của bạn

Bạn sẽ là người giàu có Khi bạn biết cho đi mà không cần nhận lại.
Chân dung của bạn
Bạn sẽ trở nên mạnh mẽ
Khi bạn chịu đựng được nỗi đau riêng của mình và học cách chấp nhận nghịch cảnh.

Bạn sẽ trở nên dũng cảm
Khi tự mình vượt qua sợ hãi và giúp người khác cũng làm như thế.

Bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc
Khi bạn cảm nhận được vẻ đẹp của một bông hoa.

Bạn đã biết chia sẻ
Khi bạn dũng cảm quên đi lỗi đau của mình để thấu hiểu nỗi đau của người khác.

Bạn đã tiến một bước
Khi bạn nhận ra rằng sự hiểu biết của mình luôn có giới hạn.

CHÂN DUNG CỦA BẠN
Bạn biết thành thật
Khi thừa nhận rằng có những lúc bạn đã tự dối lòng.

Bạn vẫn còn hy vọng vào cuộc sống
Khi đối với bạn, ngày mai luôn có ý nghĩa hơn những lỗi lầm của ngày hôm qua.

Bạn trả nên chắc chắn hơn
Khi bạn nhìn nhận người khác đúng với bản chất của họ và đối xử với họ theo đúng những gì bạn muốn được đối xử.

Bạn sẽ khoan dung hơn
Khi bạn biết tha thứ cho những lỗi lầm của mọi người xung quanh.

Bạn sẽ là người giàu có
Khi bạn biết cho đi mà không cần nhận lại.


- Tuệ Nương theo Internet
Hạt Giống Tâm Hồn - Tập 3

Chân dung của bạn
Bài thú vị khác:
+ Bốn mùa của cuộc sống
+ Mỗi ngày là một niềm vui