Skip to main content

Gần đây cuộc sống thế nào rồi? Có gì thú vị không?

Bạn còn đợi gì nữa mà không gọi điện thoại đến người mà bạn nghĩ tới nhân dịp lễ, tết hay sinh nhật và nói: "Này, lâu lắm rồi không gặp, gần đây cuộc sống bạn thế nào rồi, có gì thú vị không?
Gần đây cuộc sống thế nào rồi? Có gì thú vị không?
Gần đây cuộc sống thế nào rồi? Có gì thú vị không? - Đã bao lâu rồi chúng ta chưa nói ra câu này? Dù với bạn bè hay nói với chính mình!

Khi câu này được nói ra sẽ luôn khiến cho người nghe phải đặt công việc sang một bên và từ từ nghĩ về những việc đã xảy ra gần đây! Nó cũng làm cho người nghe cảm nhận được sự quan tâm của chúng ta.

Bạn có bao nhiêu bạn bè lâu nay không liên lạc?

Bạn không liên lạc, không muốn liên lạc hay nghĩ rằng họ đã quên bạn là ai?

Không cần phải biết người khác nghĩ như thế nào? Chỉ cần bạn nghĩ tới họ, còn quan tâm đến họ và vẫn xem họ như một người bạn là đủ.

Vậy thì, người luôn quan tâm đến bạn bè chẳng lẽ lại không quan tâm đến chính mình?

Có gì thú vị không
  • Nếu bạn đang cảm thấy buồn buồn, hãy pha một bình trà rồi ngồi xuống, lắng nghe tiếng nói của chính trái tim và tự hỏi: "Gần đây cuộc sống của mình thế nào rồi? có gì thú vị không?".

  • Bạn còn đợi gì nữa mà không gọi điện thoại đến người mà bạn nghĩ tới nhân dịp lễ, tết hay sinh nhật và nói: "Này, lâu lắm rồi không gặp, gần đây cuộc sống bạn thế nào rồi, có gì thú vị không?".


Tác giả: Khuyết Danh

+ Tiếng vọng rừng sâu
+ Những điều hối tiếc nhất khi sắp chết